Rozvrhy hromadných předmětů

v kategoriích:

ROZVRH HODIN

Školní rok 2017 / 2018

 

Literárně – dramatický obor

PDV (žáci 5-7let) ..................pátek 13.00-14.30

1.-7. roč ( 8-15 let).................pátek 14.45-17.00

 

 

 


HUDEBNÍ NAUKA A PHV

SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY

VOKÁLNĚ – INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR

 

 

Pondělí 14:30 - 15:15 2.A ročník : ped. MgA. I. Bažantová, tel. 732 210 068

            15:20 - 16:05 3.A ročník

            16:15 - 17:00 4.A ročník

            17:10 - 17:55 5.A ročník

            18:00 - 18:45 Seminář populární hudby : ped. Mgr. M. Adamcová, tel. 607 212 239

 

Úterý    14:25 - 15:10 2.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

            15:15 - 16:00 1.A ročník

            16:10 - 17:40 Přípravná hudební výchova A

 

Středa 14:30 - 15:15 3.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

           15: 20 - 16:05 4.B ročník

           16:15 - 17:00 Vokálně – instrumentální soubor

 

Čtvrtek 14:30 - 15:15 1.B ročník ped. MgA. I. Bažantová

           15:20 - 16:50 Přípravná hudební výchova B

           17:00 - 17:45 5.B ročník

 

Rozvrh hodin předpřípravné výchovy a sboru předškolních dětí

PPV............................úterý 15.50 - 16.35

Sbor předškol. dětí...... čtvrtek 15.50-16.35

 


 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."