Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Mgr. Tomáš Šmilauer

Mgr. Tomáš Šmilauer

Narodil se 6.11.1983 v Pelhřimově. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Hellichově ulici. Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončil diplomovou prací na téma Kosmologická témata v moderním výtvarném umění. Během studia absolvoval pedagogickou praxi na ZŠ Korunovační, ZUŠ Bajkalská a Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ul. Občas pořádá grafické workshopy zaměřené především na netradiční výtvarné postupy (např. kulturní centrum Vila Štvanice: 2015, 2016). Již od školních let vystavuje na společných i samostatných výstavách. Věnuje se především malbě a volné grafice.

Kontakt:

Tel.: 736 405 830

Email: introkino@seznam.cz