Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Štěpánka Šediváková, Dis.

Štěpánka Šediváková, Dis.

Štěpánka Šediváková se narodila v roce 1997 v Praze. V roce 2012 zahájila studium na Pražské konzervatoři ve hře na saxofon ve třídě u pana Pavla Fiedlera. V roce 2018 zde své studium zakončila absolutoriem a  absolventským koncertem za doprovodu Symfonického orchestru Pražské konzervatoře a navazuje studiem na Ostravské univerzitě. 
 Absolvovala několik ročníků interpretačních kurzův Ostravě pod vedením Pawla Gusnara, Phillipe Portejoije a dalších. Zůčastnila se mezinárodních kurzů ve Vídni, kde výuku vedl Arno Bornkamp a mezinárodních kurzů v Bratislavě.

Je členkou komorního Dua saxofON A akordeON,  které je úspěšné na mezinárodních soutěžích, členkou Saxofonového orchestru Pro Bohemia, hostující hráčka Českého národního symfonického orchestru, Symfonického orchestru Akademie věd a v neposlední řadě i aktivní sólová hráčka.