Hudební nauka

ROZVRH HODIN

Školní rok 2017 / 2018

 

HUDEBNÍ NAUKA A PHV

SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY

VOKÁLNĚ – INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR

 

Zápis do skupin je možný od 20.6. – 29.6. kdykoli odpoledne v učebně č.6 nebo telefonicky,

 

Pondělí 14:30 - 15:15 2.A ročník : ped. MgA. I. Bažantová, tel. 732 210 068

            15:20 - 16:05 3.A ročník

            16:15 - 17:00 4.A ročník

            17:10 - 17:55 5.A ročník

            18:00 - 18:45 Seminář populární hudby : ped. Mgr. M. Adamcová, tel. 607 212 239

 

Úterý    14:25 - 15:10 2.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

            15:15 - 16:00 1.A ročník

            16:10 - 17:40 Přípravná hudební výchova A

 

Středa 14:30 - 15:15 3.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

           15: 20 - 16:05 4.B ročník

           16:15 - 17:00 Vokálně – instrumentální soubor

 

Čtvrtek 14:30 - 15:15 1.B ročník ped. MgA. I. Bažantová

           15:20 - 16:50 Přípravná hudební výchova B

           17:00 - 17:45 5.B ročník

 


Cílem této oblasti je propojit teoretické znalosti s praktickými, aby umožnily žákovi vnímat a porozumět hudbě v plné šíři.  Je to neodmyslitelná součást hudebního vzdělání.

Přípravná hudební výchova je důležitou vstupní branou do světa hudby. Hravou formou seznamuje děti s prvními rytmickými, intonačními, sluchovými a teoretickými dovednostmi. Následná hudební nauka je rozvíjí a zvyšuje a tím přispívá k celkovému formování mladého interpreta či posluchače.

.

Zápis do hodin HN: První týden v září se žáci se zapisují do hodin podle svých časových dispozic (s možností náhradního termínu). Harmonogram bude zveřejněn na vývěskách, webových stránkách a u pedagoga předmětu.

Učební materiál: Pracovní sešity v ceně 50,- Kč jsou ke koupi u pedagogů hudební nauky.

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výuka hudební nauky a přípravné hudební výchovy probíhá v budově Kulturního střediska, Nám. Osvoboditelů 44 - v přízemí.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 


 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."