Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách


 

Školní rok 2016/17

ROZVRH

HUDEBNÍ NAUKY a PHV

SEMINÁŘE POPULÁRNÍ HUDBY

VOKÁLNĚ – INSTRUMENTÁLNÍHO SOUBORU

 

Pondělí  14,30 – 15,15 .......... 2. A. ročník

            15,20 – 16,05 ........... 3. A. ročník

            16,15 – 17,00. .......... 1. A. ročník

            17,10 – 17,55............ 4. A. ročník

            18,05 – 18,50............ Seminář populární hudby

 

Úterý     14,25 – 15,10........... 3. B. ročník

             15,20 – 16,50........... PHV A.

             17,00 – 17,45........... 2. B. ročník

 

Středa    15,30 – 16,15.......... 4. B. ročník

              16,25 – 17,10.........  Vokálně – instrumentální soubor

              17,20 – 18,05.......... 5. A. ročník

 

Čtvrtek    14,30 – 15,15.......... 1. B. ročník

              15,20 – 16,50.......... PHV B.

              17,00 – 17,45.......... 5. B. ročník

 

Zápis do skupin HN a PHV bude probíhat 1.9. 2016 ve 14 hodin v učebně č.6

 

Informace o výuce a přihlašování žáků je možné pouze v odpoledních hodinách od 14.00  u ředitele školy - tel: 257811661 nebo paní Procházkové, zástupce řed. - tel.: 257811660/27.


 

Taneční oddělení přijímá nové žáky!

pro více informací klikněte na odkaz níže.

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/nabor_2016-_bil_pdf1_1.pdf

 


 

Školní rok 2015/16

 

Důležité upozornění týkající se výuky výtvarného oboru.

 

Informace pro žáky a rodiče žáků Výtvarného oboru ZUŠ Klementa Slavického

 

Od 1. 6. 2016 bude probíhat výstavba nových učeben v ZŠ a nebude možné využívat stávající učebnu Výtvarného oboru.

Výuka bude proto upravena následujícím způsobem.

Za příznivého počasí bude výuka probíhat venku v okolí školy.

Při špatném počasí se výuka přesune do budovy Kulturního střediska na nám. Osvoboditelů 44.

Sraz na výuku bude vždy před družinou ZŠ a tam bude také ukončena.

Do budovy Kulturního střediska se žáci budou přemísťovat hromadně v doprovodu svého učitele, který je také po výuce odvede na místo srazu.

Ve středu a v pátek se rozvrh nemění, v případě špatného počasí může být čtvrteční rozvrh upraven.

Aktuální informace Vám podá pan učitel Mgr. Tomáš Šmilauer.

 

 

Bc. Pavel Motlík

ředitel ZUŠ Kl. Slavického

 

.


 

Poptávka

 

Poptáváme 8 ks stolů do učebny výtvarného oboru.

Rozměry: 75 cm x 150 cm, výška 75 cm

Materiál: odolné lamino - světlé dřevo, hrany ABS

Stoly musí mít nohy, aby se u nich dalo sedět ze všech stran. 

Termín dodání je maximálně do 18. 12. 2015. Při dodání a montáži stolů potřebujeme zajistit odvoz a likvidaci stávajících 8 ks stolů. Nabídky posílejte na adresu motlik@zusradotin.cz


 

Veřejné údaje obsažené v § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:      0                                                                                                                                     

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:    0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:  0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:     0


 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."