Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

Školní rok 2018 /2019

Koncerty v nejbližší době:

26. 3.               Houslový koncert  Aula ZŠ                                        

26. 3.               Kytarový koncert  sál KS                                            

2. 4.                 Žákovský koncert   Modlitebna ČCE                           

9. 4.                 Hraje celá rodina – Modlitebna ČCE                          

16. 4.               Pěvecký koncert  Modlitebna ČCE                            

29. 4.               Beseda-koncert s hud. skladatelem Markem Kopelentem – Modlitebna ČCE

Přehled všech akcí školy


Základní umělecká škola Kl. Slavického v Praze 5 Radotíně přijme žáky (i dospělé) ke studiu hry na varhany. Podmínkou přijetí je technická úroveň odpovídající absolvování I. stupně ZUŠ oboru Hra na klavír. 


 

 Nově na naší škole: Pěvecký sbor

Základní umělecká škola Klementa Slavického otevírá nově ve školním roce  2018 / 2019 pěvecký sbor pro žáky do 3.třídy ZŠ. Výuka bude probíhat od září ve středu v 15:40 - 16:25 hodin v učebně hudební nauky v přízemí Kulturního střediska U Koruny. Zájemci se mohou hlásit již od 20.6. 2018 v hlavní budově ZUŠ, Zderazská 6, 1.patro, učebna č.6, u ped. Hany Dufkové, tel. 607 624 781, v odpoledních hodinách.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."