Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

Školní rok 2018 /2019

Koncerty v nejbližší době: 

14. 5.               Absolventský  17. 00 Libeň

18. 5.               Orchestrální koncert + sóla  Aula ZŠ                        

21. 5.               Absolventský koncert  Modlitebna ČCE                   

22. 5.               Taneční koncert  18. 30  Aula ZŠ                              

24. 5.               Noc kostelů 19. 30 kostel sv. Petra a Pavla v Radotíně      

25. 5.               Vystoupení žáků oddělení bicích nástrojů ve Vysokém Mýtě          

27. 5.               Violoncellový koncert  Modlitebna ČCE                   

28. 5.               Žákovský koncert  Modlitebna ČCE                          

30. 5.               Kytarová 1. třída Modlitebna ČCE                            

31. 5.               ZUŠ OPEN   16.00 Aula ZŠ

                        

Přehled všech akcí školy 


Základní umělecká škola Kl. Slavického v Praze 5 Radotíně přijme žáky (i dospělé) ke studiu hry na varhany. Podmínkou přijetí je technická úroveň odpovídající absolvování I. stupně ZUŠ oboru Hra na klavír. 


 

 Nově na naší škole: Pěvecký sbor

Základní umělecká škola Klementa Slavického otevírá nově ve školním roce  2018 / 2019 pěvecký sbor pro žáky do 3.třídy ZŠ. Výuka bude probíhat od září ve středu v 15:40 - 16:25 hodin v učebně hudební nauky v přízemí Kulturního střediska U Koruny. Zájemci se mohou hlásit již od 20.6. 2018 v hlavní budově ZUŠ, Zderazská 6, 1.patro, učebna č.6, u ped. Hany Dufkové, tel. 607 624 781, v odpoledních hodinách.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."