Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Taneční obor

Taneční obor

ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2020/ 21

PONDĚLÍ
13:30 – 14:40    2., 3. ročník
14:45 – 15:55    3., 4. ročník
16:00 – 17:10    5., 6. ročník
17:15 – 18:45    7.ročník
18:30 – 19:40    II. stupeň

ÚTERÝ
13:30 – 15:00    PTV 1
15:05 – 16:35    PTV 2
16:35 – 18:05    1. ročník

STŘEDA
13:30 – 14:40    2., 3. ročník
14:45 – 15:55    3., 4. ročník
16:00 – 17:10    5., 6. ročník
17:15 – 18:45    7.ročník
18:30 – 19:40    II. stupeň

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí: Taneční tvorba a Recepce a reflexe tanečního umění.

V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět klasický tanec, na který je taneční obor zaměřen a předměty lidový tanec, současný tanec a taneční praxe. Klasický tanec navazuje na předmět taneční průprava. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku absolventským výstupem. Po té mohou žáci pokračovat ve studiu II. stupně, který zakončí absolventským výstupem na konci 4. ročníku. V dospělosti mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé. Po celou dobu studia v tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

Výuka tanečního oboru probíhá v Kulturním středisku U Koruny, malý sál v přízemí, nám. Osvoboditelů 44.

Vyučující: Hovorková Klára , email: klara.hovorkova@email.cz