Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Výtvarný obor

Výtvarný obor

Vážení rodiče, pokládám za moji povinnost Vás informovat o tom, že i v letošním školním roce bude výtvarný obor pracovat v provizorních podmínkách v učebně Gymnázia Oty Pavla, kde nebude možné využívat keramickou pec.

Věřím, že i tak budou mít možnost Vaše děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve výtvarném oboru a také Vás chci ubezpečit, že vedení školy dělá vše pro to, aby se tento neuspokojivý stav v co nejkratší možné době změnil.

Pavel Motlík, ředitel ZUŠ Kl. Slavického

ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PONDĚLÍ
Skupina I.     13:30 – 15:45
Skupina II.   16:00 – 18:15

STŘEDA
Skupina III.   13:30 – 15:45
Skupina IV.   16:00 – 18:15

ČTVRTEK
Skupina V.    13:30 – 15:45
Skupina VI.   16:00 – 18:15

Výtvarný obor nabízí žákům možnost rozvíjet schopnost používání výtvarného jazyka coby nástroje uměleckého vyjádření a komunikace. V hodinách výtvarného oboru se žáci seznámí s tradičními i moderními výtvarnými prostředky a technikami, které pak na základě námětů ze „světa kolem nás i v nás “uplatňují. Cílem studia je přivést mladého výtvarníka k jeho osobitému způsobu vyjádření, seznámit jej se základy umělecké kultury, představit mu paletu výtvarných prostředků, jak prvků výtvarného jazyka, tak výtvarných technik a vést jej na cestě k samostatnému používání těchto prostředků a případnému vlastnímu hledání umělecké inspirace a nových možností. Žáci v hodinách výtvarného oboru rozvíjí a obohacují svou obrazotvornost a to jak ve vlastní tvorbě, tak při konzultacích nad díly spolužáků, či při návštěvách výstav a jiných kulturních akcí. Učí se pracovat s emocemi i ratiem, samostatně i ve skupinách. S pomocí učitele pěstují otevřenost, myšlení a chápání sama sebe i druhých.V rámci výtvarného oboru jsou na ZUŠ Klementa Slavického vyučovány dva předměty, které jsou však neoddělitelné ajsou takříkajíc „spojenými nádobami“, oba jsou doplňovány z jednoho zdroje a pokudmožno souměrně. Uvedenými předměty jsou výtvarná tvorba a reflexe výtvarného umění. V předmětu „Výtvarná tvorba“ se žáci na základě zajímavých námětů učí výtvarnému vyjadřování za pomoci osvojovaných prvků výtvarného jazyka a základních výtvarných technik. Předmět „Reflexe VU“ je přidružený, bez vypsaného počtu hodin. Jeho prvky jsou uplatňovány v každé lekci a také při návštěvách kulturních akcí, výstav apod. Cílem předmětu „reflexe VU“ je otevřít dětskou hlavu k přemýšlení nad výtvarnými díly, k diskuzi nad svou vlastní tvorbou, stejně jako nad tvorbou spolužáků či významných umělců.

Vyučující: Šmilauer Tomáš, Mgr., tel: 736 405 830, email: introkino@seznam.cz