Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Úspěchy žáků

Úspěchy žáků

Školní rok 2021/22

Soutěž Pražský akordeon

V sobotu 28.5. se zůčastnili dva mladí akordeonisté ze třídy Filipa Kratochvíla soutěže Pražský akordeon ve Stodůlkách.

Jůlie Bláhová, pro níž to byla první zkušenost se soutěží, podala přesvedčivý výkon a byla oceněná stříbrným pásmem (celkově v kategorii byla 3.).

František Buchtele zaujal svou muzikálností a získal zlaté pásmo v silně zastoupené kategorii (celkově 4. v kategorii).

Pro oba mladé hráče šlo o cennou zkušenost a  první soutěžní úspěchy. Příští rok čeká naše akordeonisty celorepubliková ministerská soutěž ve hře na akordeon, kde se určitě oba představí.
Oběma soutěžícím i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Filip Kratochvíl se svými žáky

Šimon Sladký přijat na Gymnázium a Hudební školu Hlavního města Prahy – gratulujeme!

Šimon Sladký

Jako každý můj malý žáček i Šimon Sladký začínal v roce 2018 se dvěmi podnožkami. Šimonova maminka mi s údivem říkala, že Šimon by s kytarou nejradši i usínal. Tak mě překvapilo, že odmítnul jedničky do žákajdy. Nepotřeboval je. (Dovolil mi jich jen pár a jen proto, že mi dělalo nesmírnou radost je napsat.) Šimon hrál tolik skladeb a vystoupil na tolika koncertech, že je ani nespočítám. Se soutěžemi to bylo jako s jedničkami. Nebyl pro něj problém účastnit se soutěže Praguitarra clasica, ale větší potěšení mu dělá samotná hra na nástroj. Čas s kytarou. S její jedinečnou barevností a citlivostí. Nedivím se proto, že se Šimon rozhodl udělat přijímačky na hudební gymnázium Hl. města Prahy a moci se tak v budoucnu  kytaře věnovat na profesionální úrovni. Je to opravdu mimořadný výkon uspět u talentových zkoušek v konkurenci všech hudebních oborů. Navíc je potřeba zvládnout gymnazijní testy z matiky, češtiny a take z hudební nauky! 

Máš můj obdiv Šimone a velikou gratulaci. Zároveň děkuji tvé mamince za důvěru, podporu a trpělivost. A také za úsměv, kterym mě obdařila při každem našem setkání.
ped. Helena Střížková

Šimon Sladký

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, 6. dubna 2022

Eliška Kelersová, zobc. flétna (ped. I. Latináková) – 3. cena v II. kategorii
Anežka Staňková, zobc. flétna (ped. J. Štěpánková) – čestné uznání 1. stupně v V. kategorii
Kateřina Rašková, saxofon (ped. A. Wiedemannová) – 1. cena v VI. kategorii

Gratulujeme všem soutěžícím a jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Matyáš Charvát opět soutěžil a uspěl

Dvořák mladým – soutěžní přehlídka, Praha 4. – 5. prosince 2021
Zlaté pásmo ve 4. kategorii

Amadeus 2021 – Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let, Brno, 11. – 13. listopadu 2021
III. cena ve IV. kategorii

Bachovská cesta, Dobřany, 4.-7. listopadu 2021
Čestné uznání I. Stupně v kategorii A3

Školní rok 2020/ 21 i přes nesnáze distanční výuky přinesl úspěchy:

Úspěchy Matyáše Charváta

Matyáš Charvát získal v Mezinárodní soutěži Gustava Mahlera
2. cenu ve 3. kategorii a ocenění za nejlepší provedení skladby Klementa Slavického.

Matyáš Charvát získal v soutěži Beethovenovy Teplice (26.-27. června)
1. cenu ve 2. kategorii

Matyášovi i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za úspěšnou prezentaci naší školy!

Akordeonové úspěchy – František Buchtele a jeho pan učitel

František Buchtele a jeho pedagog Filip Kratochvíl se ve dnech 19. a 20. 6. zúčastnili akordeonové soutěže v Dobřanech. Ve veliké konkurenci se František po velmi dobrém výkonu umístil na 4. místě.  Pro Františka šlo o první zkušenost s akordeonovou soutěží.

Pan učitel Filip Kratochvíl se v kategorii Masters umístil na druhém místě a kvalifikoval se tak na celosvětovou soutěž CMA.

Františkovi i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za úspěšnou prezentaci naší školy!

Matyáš Charvát vybrán do stipendijního programu MenArt

Matyáš Charvát (4.roč., klavír) ze třídy ped. Jana Duška byl vybrán do stipendijního programu MenArt a bude moci rok pracovat pod vedením klavíristy Karla Košárka.

Matyášovi i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za úspěšnou prezentaci naší školy!

Kytaristka Eliška Veseláková přijata na hudební gymnázium

Eliška Veseláková, žákyně 4. ročníku hry na kytaru, byla letos přijata na Gymnázium a Hudební školu Hlavního města Prahy. Tomuto úspěchu předcházela každoroční ocenění na kytarové soutěži s mezinárodní účastí Praguitarra Clássica. V roce 2018 to byla 2. cena v kategorii 0 a cena poroty za provedení skladby Štěpána Raka Nocturno, v roce 2019 soutěžila Eliška v první kategorii a získala 3.cenu a o rok později v téže kategorii získala 2. cenu a cenu publika. Letos byla Eliška  již v druhé kategorii a  získala 3. cenu. Díky tomu, že soutěž probíhala formou videonahrávek, vás můžeme nyní srdečně pozvat k poslechu: https://youtu.be/XK_2lt9tTuE.

Kromě soutěží se Eliška také účastnila mistrovských kurzů a hry v orchestru na Mezinárodním kytarovém festivalu v Trhových Svinech.

Milá Eliško, děkujeme Tobě a tvým rodičům za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme Vám mnoho radosti z hudby. Na Tvé další cestě ať se Ti daří, jsi obklopena laskavostí a  přátelstvím a tvůrčí prostředí ať je živnou půdou Tvému růstu.
Helena Střížková

Vedení školy gratuluje Elišce i paní učitelce a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy!

Festival Česká klavírní moderna dětem – leden 2021

Festivalu Česká klavírní moderna dětem se zúčastnili dva žáci z klavírní třídy ped. Jana Duška – Matyáš Charvát a Prokop Štamfest, kteří důstojně reprezentovali naši školu.

Citujeme z článku Opera+ z 25. ledna 2021: “ Zaznělo 82 hudebních čísel rozdělených do čtyř koncertů (dva v sobotu a dva v neděli, přičemž jeden koncert trval cca 60 minut). Vedle sólové klavírní hry dokonce vzrostl počet prezentovaných skladeb čtyřručních, šestiručních a dokonce i osmiručních). Vítaným oživením bylo také uvedení premiéry skladby Lukáše Hurníka Suita cinematica pro cembalo a varhany. (Provedli Judita Klimešová – cembalo a Milan Kočí –varhany, za pedagogického vedení pedagožek ZUŠ Učňovská, Praha 9 – Olgy DlabačovéOlgy Dvořákové a Ivany Michalovičové). Všechny výkony byly velmi zajímavé a obohacující. Je třeba vyslovit poděkování za jejich přípravu a realizaci v nelehkých podmínkách všem pedagogům a také rodičům za podporu. Zcela mimořádným byl výkon žáka 4. ročníku 1. cyklu Matyáše Charváta, který souborně provedl znamenitým způsobem 12 malých etud pro klavír Klementa Slavického (ZUŠ Klementa Slavického, Praha 5 – Radotín, jehož pedagogem je pan Jan Dušek).“

Oběma žákům i panu učiteli Duškovi gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy!


Praguitarra clásica 2020 – kytarová soutěž s mezinárodní účastí

Začátkem března proběhla v Praze kytarová soutěž s mezinárodní účastí Praguitarra clásica 2020, které se zúčastnili také žáci naší školy a všichni byli odměněni:

Eliška Veseláková – 1. kategorie – 2. cena, Cena publika
Šimon Sladký – 1. kategorie – Diplom za účast
Antonín Veselák – 0. kategorie – Čestné uznání
Gratulujume všem soutěžícím a jejich paní učitelce Heleně Střížkové!

 


Allegro 2020

24.-26. ledna proběhla v Praze umělecká soutěž Allegro 2020, jejímž pořadatelem je Hudební akademie Praha Pavla Zumrová (HAP PZ) a které se zúčastnili také žáci naší školy. S potěšením oznamujeme, že všichni naši soutěžící se umístili na velmi dobrých místech:
David Bydžovský – 1. cena a zvláštní cena poroty
Matyáš Charvát – 1. cena (klavír)
Johana Filipová – 3. cena (saxofon)
Ondřej Hlaváč – 3. cena (saxofon)
Prokop Štamfest – 3. cena (klavír)
Všem soutěžícím i jejich pedagogům srdečně gratulujeme!