Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Úspěchy žáků

Úspěchy žáků

Školní rok 2023/24

Velký úspěch v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru

24. května se zúčastnila Lilien Hochelová (6.roč.) ze třídy ped. H. Střížkové ústředního kola soutěže ve hře na kytaru pořádané MŠMT a ve své kategorii obsadila krásné 2. místo. Lili i paní učitelce srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Krajské kolo soutěže Tanečních orchestrů pořádané MŠMT

V sobotu 20. 4. se zúčastnil Instrumentální soubor pod vedením ped. Jany Petráškové krajského kola soutěže MŠMT v kategorii Tanečních orchestrů, kde získal 3. cenu. Videozáznam ze soutěžního vystoupení naleznete na těchto stránkách v Galerii – Videonahrávky.

Nesoutěžní přehlídka Smyčcové pódium Teplice

20. dubna se konala nesoutěžní přehlídka Smyčcové pódium Teplice, kterého se zúčastnili žáci houslové třídy ped. Marty Vondrašové Ondřej Adam (5.roč.) – získal Diplom za zaujatý hudební projev a Karolina Muzikářová (1./II. st.) – získala Diplom za pozitivní přístup k houslové hře.

Soutěž ORGANUM REGIUM

Ve dnech 18. a 19. 4. 2024 se konala soutěž ORGANUM REGIUM v Pardubicích, které se zúčastnili i žáci varhanní třídy ped. Ireny Chřibkové a přivezli si tato ocenění:
Kategorie PRIMA – do 15 let – 3. cena Matteo Dalrymple
Kategorie JUNIOR – 3. cena Ferdinand Liška
VIRTUOS – 3. cena Jiří Urban

Pražský akordeon

V sobotu 13. dubna se konal VII. ročník soutěžní přehlídky Pražský akordeon, ve které se žákyně Julie Bláhová (7. roč.) ze třídy ped. Filipa Kratochvíla umístila ve stříbrném pásmu a žáci Lukáš Hůla (3. roč.) a Magdaléna Kreslová (4. roč.) ze třídy ped. Jany Bezpalcové také ve stříbrném pásmu.

Krajské kolo kytarové soutěže pořádané MŠMT

4. 4. a 5. 4. proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na kytaru pořádané MŠMT. Soutěže se opět účastnily Natálie Štukjungerová (1. roč.), Lilien Hochelová (6. roč.) a Barbora Ouřadová (7. roč.) a všechny získaly 1. cenu. Lili postupuje do finále této celorepublikové soutěže. Premiérou byla tato soutěž pro Matěje Nejedlíka (3. roč.) ze třídy ped. Matěje Raka, který získal čestné uznání.

Kytarové pódium Teplice, 23. března 2024

23. 3. 2024 se Lilien Hochelová (6.roč.) a Barbora Ouřadová (7. roč.) ze třídy ped. Heleny Střížkové zúčastnily soutěže žáků ZUŠ Kytarové pódium, pořádané konzervatoří Teplice. Obě dívky zahrály ve III. kategorii (nar. 2009-2011) velmi krásně a porota je odměnila oceněním a uznáním.
Lili získala 2.cenu a Bára čestné uznání.

PRAGuitarra Classica, 8. března 2024

PRAGuitarra Classica – soutěž s mezinárodním přesahem v Praze, které se zúčastnili kytaristé ze třídy ped. Heleny Střížkové Lilen Hochelová (6. roč.) a Natálie Štukjungerová (1. roč), kde Lilien získala 3. cenu a Natálka 2. cenu.

Úspěch v mezinárodní akordeonové soutěži

Ve dnech 27.-28. října se konaly 9. MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÉ DNY V PRAZE, kterých se svým výkonem zúčastnila naše žákyně Julie Bláhová ze třídy ped. Filipa Kratochvíla. V kategorii Sólisté III. získala STŘÍBRNÉ PÁSMO. Gratulujeme a děkujeme Julii a i panu učiteli za vzornou reprezentaci naší školy!

JULIE BLÁHOVÁ S PANEM UČITELEM FILIPEM KRATOCHVÍLEM

Školní rok 2022/23

Níže naleznete ocenění, kteří obdrželi naši žáci v různých soutěžích. Všem jim i jejich pedagogům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje, 26. května 2023

V ústředním kole ZUŠ ve hře na EKN získala naše žákyně Klára Gronátová 3. cenu. Gratulujeme!

Klára Gronátová s panem učitelem Pavlem Kolářem

Mládí a Bohuslav Martinů 2023

V celostátní přehlídce s názvem Mládí a Bohuslav Martinů 2023 konané 25.-27. dubna v Poličce nasbíral náš žák Matyáš Charvát ze třídy ped. Jana Duška hned několik ocenění: Zlaté pásmo, Zvláštní ocenění za mimořádný interpretační výkon a Zvláštní ocenění – Absolutní vítěz za kategorii ZUŠ.

Matyáš Charvát

PRAGuitarra Classica, 30. dubna 2023

PRAGuitarra Classica – soutěž s mezinárodním přesahem v Praze, které se zúčastnili kytaristé ze třídy ped. Heleny Střížkové Lilen Hochelová (5. roč.) a Jan Kobes (4. roč), kde Lilien získala 3. cenu a Jan diplom za účast.

Lilien Hochelová
Jan Kobes

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje, 21. dubna 2023

Naši školu reprezentovala Klára Gronátová ze třídy Pavla Koláře, která získala 1. místo v II. kategorii.

Klárka Gronátová s panem učitelem Pavlem Kolářem.

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon, 25. dubna 2023

Akordeonisté že třídy Jany Bezpalcové a Filipa Kratochvíla se v hojném počtu zúčastnili krajského kola soutěže hry na akordeon.
Nejmladším reprezentantem naší školy byl Lukáš Hůla (ze třídy J. Bezpalcové). Byla to jeho první zkušenost s hudební soutěží a obdržel krásnou 2. cenu.
Julie Bláhová (ze třídy F. Kratochvíla) obdržela ve své kategorii po velmi přesvědčivém výkonu taktéž druhou cenu. Od první ceny jí dělil pouhý desetinný bod.
Také letošní absolvent František Buchtele (ze třídy F. Kratochvíla)
obdržel 2. cenu. Část jeho soutěžního programu uslyšíte na Františkově absolventském koncertě.
Posledním soutěžícím z naší školy byl Marc Jouve (ze třídy F. Kratochvíla), který obdržel 3. cenu. 

Lukáš Hůla s paní učitelkou Janou Bezpalcovou
Julie Bláhová s panem učitelem Filipem Kratochvílem

Mladé pódium 2023 – soutěžní přehlídka ve hře na kytaru, 1. dubna 2023

Každoroční soutěžní přehlídka, která se koná v Teplicích a které se tento rok zúčastnili žáci ze třídy Heleny Střížkové – Barbora Ouřadová a Jan Kobes.

Barbora Ouřadová a Jan Kobes.

Školní rok 2021/22

Soutěž Pražský akordeon

V sobotu 28.5. se zůčastnili dva mladí akordeonisté ze třídy Filipa Kratochvíla soutěže Pražský akordeon ve Stodůlkách.

Jůlie Bláhová, pro níž to byla první zkušenost se soutěží, podala přesvedčivý výkon a byla oceněná stříbrným pásmem (celkově v kategorii byla 3.).

František Buchtele zaujal svou muzikálností a získal zlaté pásmo v silně zastoupené kategorii (celkově 4. v kategorii).

Pro oba mladé hráče šlo o cennou zkušenost a  první soutěžní úspěchy. Příští rok čeká naše akordeonisty celorepubliková ministerská soutěž ve hře na akordeon, kde se určitě oba představí.
Oběma soutěžícím i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Filip Kratochvíl se svými žáky

Šimon Sladký přijat na Gymnázium a Hudební školu Hlavního města Prahy – gratulujeme!

Šimon Sladký

Jako každý můj malý žáček i Šimon Sladký začínal v roce 2018 se dvěmi podnožkami. Šimonova maminka mi s údivem říkala, že Šimon by s kytarou nejradši i usínal. Tak mě překvapilo, že odmítnul jedničky do žákajdy. Nepotřeboval je. (Dovolil mi jich jen pár a jen proto, že mi dělalo nesmírnou radost je napsat.) Šimon hrál tolik skladeb a vystoupil na tolika koncertech, že je ani nespočítám. Se soutěžemi to bylo jako s jedničkami. Nebyl pro něj problém účastnit se soutěže Praguitarra clasica, ale větší potěšení mu dělá samotná hra na nástroj. Čas s kytarou. S její jedinečnou barevností a citlivostí. Nedivím se proto, že se Šimon rozhodl udělat přijímačky na hudební gymnázium Hl. města Prahy a moci se tak v budoucnu  kytaře věnovat na profesionální úrovni. Je to opravdu mimořadný výkon uspět u talentových zkoušek v konkurenci všech hudebních oborů. Navíc je potřeba zvládnout gymnazijní testy z matiky, češtiny a take z hudební nauky! 

Máš můj obdiv Šimone a velikou gratulaci. Zároveň děkuji tvé mamince za důvěru, podporu a trpělivost. A také za úsměv, kterym mě obdařila při každem našem setkání.
ped. Helena Střížková

Šimon Sladký

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, 6. dubna 2022

Eliška Kelersová, zobc. flétna (ped. I. Latináková) – 3. cena v II. kategorii
Anežka Staňková, zobc. flétna (ped. J. Štěpánková) – čestné uznání 1. stupně v V. kategorii
Kateřina Rašková, saxofon (ped. A. Wiedemannová) – 1. cena v VI. kategorii

Gratulujeme všem soutěžícím a jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Matyáš Charvát opět soutěžil a uspěl

Dvořák mladým – soutěžní přehlídka, Praha 4. – 5. prosince 2021
Zlaté pásmo ve 4. kategorii

Amadeus 2021 – Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let, Brno, 11. – 13. listopadu 2021
III. cena ve IV. kategorii

Bachovská cesta, Dobřany, 4.-7. listopadu 2021
Čestné uznání I. Stupně v kategorii A3

Školní rok 2020/ 21 i přes nesnáze distanční výuky přinesl úspěchy:

Úspěchy Matyáše Charváta

Matyáš Charvát získal v Mezinárodní soutěži Gustava Mahlera
2. cenu ve 3. kategorii a ocenění za nejlepší provedení skladby Klementa Slavického.

Matyáš Charvát získal v soutěži Beethovenovy Teplice (26.-27. června)
1. cenu ve 2. kategorii

Matyášovi i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za úspěšnou prezentaci naší školy!

Akordeonové úspěchy – František Buchtele a jeho pan učitel

František Buchtele a jeho pedagog Filip Kratochvíl se ve dnech 19. a 20. 6. zúčastnili akordeonové soutěže v Dobřanech. Ve veliké konkurenci se František po velmi dobrém výkonu umístil na 4. místě.  Pro Františka šlo o první zkušenost s akordeonovou soutěží.

Pan učitel Filip Kratochvíl se v kategorii Masters umístil na druhém místě a kvalifikoval se tak na celosvětovou soutěž CMA.

Františkovi i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za úspěšnou prezentaci naší školy!

Matyáš Charvát vybrán do stipendijního programu MenArt

Matyáš Charvát (4.roč., klavír) ze třídy ped. Jana Duška byl vybrán do stipendijního programu MenArt a bude moci rok pracovat pod vedením klavíristy Karla Košárka.

Matyášovi i panu učiteli gratulujeme a děkujeme za úspěšnou prezentaci naší školy!

Kytaristka Eliška Veseláková přijata na hudební gymnázium

Eliška Veseláková, žákyně 4. ročníku hry na kytaru, byla letos přijata na Gymnázium a Hudební školu Hlavního města Prahy. Tomuto úspěchu předcházela každoroční ocenění na kytarové soutěži s mezinárodní účastí Praguitarra Clássica. V roce 2018 to byla 2. cena v kategorii 0 a cena poroty za provedení skladby Štěpána Raka Nocturno, v roce 2019 soutěžila Eliška v první kategorii a získala 3.cenu a o rok později v téže kategorii získala 2. cenu a cenu publika. Letos byla Eliška  již v druhé kategorii a  získala 3. cenu. Díky tomu, že soutěž probíhala formou videonahrávek, vás můžeme nyní srdečně pozvat k poslechu: https://youtu.be/XK_2lt9tTuE.

Kromě soutěží se Eliška také účastnila mistrovských kurzů a hry v orchestru na Mezinárodním kytarovém festivalu v Trhových Svinech.

Milá Eliško, děkujeme Tobě a tvým rodičům za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme Vám mnoho radosti z hudby. Na Tvé další cestě ať se Ti daří, jsi obklopena laskavostí a  přátelstvím a tvůrčí prostředí ať je živnou půdou Tvému růstu.
Helena Střížková

Vedení školy gratuluje Elišce i paní učitelce a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy!

Festival Česká klavírní moderna dětem – leden 2021

Festivalu Česká klavírní moderna dětem se zúčastnili dva žáci z klavírní třídy ped. Jana Duška – Matyáš Charvát a Prokop Štamfest, kteří důstojně reprezentovali naši školu.

Citujeme z článku Opera+ z 25. ledna 2021: “ Zaznělo 82 hudebních čísel rozdělených do čtyř koncertů (dva v sobotu a dva v neděli, přičemž jeden koncert trval cca 60 minut). Vedle sólové klavírní hry dokonce vzrostl počet prezentovaných skladeb čtyřručních, šestiručních a dokonce i osmiručních). Vítaným oživením bylo také uvedení premiéry skladby Lukáše Hurníka Suita cinematica pro cembalo a varhany. (Provedli Judita Klimešová – cembalo a Milan Kočí –varhany, za pedagogického vedení pedagožek ZUŠ Učňovská, Praha 9 – Olgy DlabačovéOlgy Dvořákové a Ivany Michalovičové). Všechny výkony byly velmi zajímavé a obohacující. Je třeba vyslovit poděkování za jejich přípravu a realizaci v nelehkých podmínkách všem pedagogům a také rodičům za podporu. Zcela mimořádným byl výkon žáka 4. ročníku 1. cyklu Matyáše Charváta, který souborně provedl znamenitým způsobem 12 malých etud pro klavír Klementa Slavického (ZUŠ Klementa Slavického, Praha 5 – Radotín, jehož pedagogem je pan Jan Dušek).“

Oběma žákům i panu učiteli Duškovi gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy!


Praguitarra clásica 2020 – kytarová soutěž s mezinárodní účastí

Začátkem března proběhla v Praze kytarová soutěž s mezinárodní účastí Praguitarra clásica 2020, které se zúčastnili také žáci naší školy a všichni byli odměněni:

Eliška Veseláková – 1. kategorie – 2. cena, Cena publika
Šimon Sladký – 1. kategorie – Diplom za účast
Antonín Veselák – 0. kategorie – Čestné uznání
Gratulujume všem soutěžícím a jejich paní učitelce Heleně Střížkové!

 


Allegro 2020

24.-26. ledna proběhla v Praze umělecká soutěž Allegro 2020, jejímž pořadatelem je Hudební akademie Praha Pavla Zumrová (HAP PZ) a které se zúčastnili také žáci naší školy. S potěšením oznamujeme, že všichni naši soutěžící se umístili na velmi dobrých místech:
David Bydžovský – 1. cena a zvláštní cena poroty
Matyáš Charvát – 1. cena (klavír)
Johana Filipová – 3. cena (saxofon)
Ondřej Hlaváč – 3. cena (saxofon)
Prokop Štamfest – 3. cena (klavír)
Všem soutěžícím i jejich pedagogům srdečně gratulujeme!