Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Konkursní řízení

Konkursní řízení

Školní rok 2023/ 24

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele těchto příspěvkových organizací:

ZUŠ Štefánikova

Dům dětí a mládeže Praha 2

PPP Praha 7 a 8

SPŠ strojnická

Pražská konzervatoř

Hotelová škola a Gymnázium Radlická

SOU Ohradní

ZŠL a MŠL Moskevská

Taneční konzervatoř Prahy

SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská

SŠ Podnikání a gastronomie Za Černým mostem

Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Budějovická

Gymnázium E. Krásnohorské

Gymnázium Praha 5 – Nad Kavalírkou

Gymnázium Ch. Dopplera

Gymnázium Praha 10 – Voděradská 2

OA – Hovorčovická

ZŠ a SŠ Praha 2 – Vinohradská 54

ZŠ spec. a PrŠ Praha 6 Rooseveltova 8

SŠ ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

ZŠ při Psychiatrické nemocnici Bohnice

PPP pro Prahu 5

PPP pro Prahu 6

ZUŠ Olešská

ZUŠ Lounských

ZUŠ Štítného

DDM Modřany