Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Rozvrh hromadných předmětů

Rozvrh hromadných předmětů

Školní rok 2022/ 23

Pondělí – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:20 – 15:05                         3. A

15:10  –  15:55                        4. A

16:00 –   16:45                        4. B

16:50 –  17:35                         5. A

17.40 – 18:05                         Individuální nauka

18:05 – 18:50                         Seminář populární hudby (ped. Martin Bělohoubek)

Úterý – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. A

14:50 –  15:35                         1. A

15:40 –  16:25                         3. B

16:30 –  18:00                         Instrumentální soubor

Středa – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. B

14:50 –  15:35                         1. B

15:40 –  17:10                         PHV

Čtvrtek – vyučující ped. Ivana Bažantová

15:15  –  16:00                        4. C

16:10  –  16:55                        5. B

17:05  –  17:50                        Seminář svět hudby

18:00  –  18:25                        Individuální nauka

Čtvrtek – vyučující ped. Linda Kunclová

14:15  –  15:45    Pěvecký sbor – hlavní budova ve Zderazské

Zápis do jednotlivých tříd a předmětů bude možný od pondělí 20. června 2022.

HN 1. ročník
HN 2. ročník
HN 3. ročník
HN 4. ročník
HN 5. ročník

Pěvecký sbor
Instrumentální soubor

Seminář populární hudby

Seminář Svět hudby


Školní rok 2021/ 22

Od září 2021 zařazujeme do našeho školního vzdělávacího programu nový předmět, kterým je Seminář Svět hudby. Seminář je určen starším žákům, kteří ukončili docházku do hudební nauky a chtěli by si dále rozvíjet své poznatky na poli hudby. Mohou ho však navštěvovat i žáci od 4. či 5. ročníku (dle ŠVP), kteří mají povinnost navštěvovat komorní/ souborovou hru či semináře a kteří mají tak výběr rozšířený o tento nový seminář.

Stručná informace k náplni Semináře Svět hudby:

  • Poslechy hudby klasické, lidové, jazzové, mimoevropské
  • Náměty hudby – příroda, historie, pohádka, postavy, aj.
  • Čtení o hudbě
  • Fantazie a řád v hudebním myšlení (napříč slohy + 20. Století)
  • Poznávání hudebních nástrojů zblízka – prezentace studentů konzervatoře
  • Práce se skladbou, kterou hrajete – její druh, podobné skladby,  info o autorovi aj.
  • Vytváření vlastních melodií či rytmů
  • Rozvíjení  vnímání a úsudku v hudbě
  • Kvízy a hádanky
  • Exkurze

Vyučující: MgA. Ivana Bažantová

ROZVRHY PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Hudební nauka, PHV, Instrumentální soubor, Seminář populární hudby, Seminář Svět hudby. Rozvrh pěveckého sboru bude zveřejněn až v září z důvodu změny vyučujícího pedagoga.

Pondělí – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:30 – 15:15                         3. B

15:20  –  16:05                        4. A

16:15 –   17:00                        4. C

17:10 –  17:55                         5. A

18:05 – 18:50                         Seminář pop. hudby (ped. Martin Bělohoubek)

Úterý – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. B

14:50 –  15:35                         1. B

15:40 –  16:25                         3. A

16:30 –  18:00                         Instrumentální soubor

Středa – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. A

14:50 –  15:35                         1. A

15:40 –  17:10                         PHV

Čtvrtek – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:20  –  15:05                        3. C

15:10  –  15:55                        2. C

16:00  –  16:45                        4. B

16:50  –  17:35                        5. B

17:40 – 18:25                         Seminář Svět hudby

Čtvrtek – vyučující ped. Linda Kunclová

14:15  –  15:45    Pěvecký sbor – hlavní budova ve Zderazské


Školní rok 2020/ 21

Hud. nauka, PHV, Instr. soubor, Pěvecký sbor, Seminář pop. hudby

Pondělí – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:30 – 15:15                         3. A

15:20  –  16:05                        4. A

16:15 –   17:00                        1. A

17:10 –  17:55                         5. A

18:05 – 18:50                         Seminář pop. hudby (ped. Martin Bělohoubek)

Úterý – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. A

14:50 –  15:35                         Pěvecký sbor

15:40 –  16:25                         1. B

16:30 –  18:00                         Instrumentální soubor

Středa – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. B

14:50 –  15:35                         1. C

15:40 –  17:10                         PHV

Čtvrtek – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:20  –  15:05                        3. B

15:10  –  15:55                        2. C

16:00  –  16:45                        3. C

16:50  –  17:35                        4. B

17:40  –  18:25                        5. B

Rozvrh hudební nauky, PHV a souborů ve školním roce 2019/ 20

Pondělí – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:30 – 15:15    2. A

15:20 – 16:05     3.A 

16:15 – 17:00     1.A

17:10 – 17:55     4.A

18:05 – 18:50     Seminář populární hudby – ped. Martin Bělohoubek

Úterý – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 – 14:45     2.B

14:50 – 15:35     1.D

15:40 – 16:25     Pěvecký sbor

16:30 – 17:15     1.B

17:20 – 18:05      Instrumentální soubor

Středa – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 – 14:45     2.C

14:50 – 15:35     3.B 

15:40 – 17:10     PHV A

Čtvrtek – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:20 – 15:05     3.C

15:15 – 16:45     PHV B  

16:50 – 17:35     4.B

17:40 – 18:25     5.ročník