Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

ŠKOLNÍ ROK  2019/ 2020

VÝUKA A AKCE POŘÁDÁNANÉ NAŠÍ ŠKOLOU V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OHLEDNĚ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu také na základních uměleckých školách. Z toho důvodu je zrušena výuka po dobu 30 dnů v prostorách naší ZUŠ. Učitelé budou v kontaktu se svými žáky telefonicky či elektronicky. Přejeme všem, aby ve zdraví přestáli nastalou situaci. Prosíme, nadále sledujte informace na našich webových stránkách.

Na základě doporučení ministra školství Roberta Plagy omezujeme svůj provoz prostřednictvím ředitelského volna. Od středy 11. března do pátku 13. března 2020 se ruší veškerá výuka i veškeré akce školy. Děkujeme za pochopení, sledujte dál naše stránky.

Vzhledem k tomu, že výuka Výtvarného oboru probíhá v prostorech Gymnázia Oty Pavla, které je z nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřeno a do odvolání na něm neprobíhá výuka, rovněž výuka VO NEBUDE PROBÍHAT DO ODVOLÁNÍ.

Dnešní den (úterý 10. března) bude probíhat výuka standardně bez omezení. Koncerty naší školy (včetně dnešního Koncertu populární hudby)
se do odvolání RUŠÍ.
Ohledně zrušení výuky od středy 11. 3. vás budeme informovat v průběhu odpoledne, sledujte tedy prosím aktuální informace na našich webových stránkách.

ŽÁDOST K RODIČŮM

APELUJEME NA RODIČE, ABY DBALI SE ZVÝŠENOU POZORNOSTÍ NA ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY U SVÝCH DĚTÍ A ROVNĚŽ ABY UVÁŽILI ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE, KTERÉ POSÍLAJÍ DO VÝUKY. Děkujeme za pochopení.

JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu 17.-21. 2. probíhají jarní prázdniny – nevyučuje se.

POLOLETNÍ PŘEDEHRÁVKY

20.-24. ledna budou na naší škole probíhat pololetní předehrávky, proto veškerá výuka hudebního oboru odpadá.

Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku 2020, hodně zdraví, síly a trpělivosti při mravenčí umělecké práci!

JAK PROCVIČIT NOTY HRAVOU FORMOU?

Zkuste aplikaci v play.google.com s názvem Learn Music Notes – možnost stáhnout free verzi či placenou. Děti jistě ocení tzv. Jungle Music a dosahování různých úrovní hry.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny jsou v tomto školním roce spojeny se dny ředitelského volna, tudíž v týdnu 28. 10. – 1. 11. 2019 SE NEVYUČUJE.

ŠKOLNÉ – prosba k rodičům

Prosíme rodiče, aby do Žákovského sešitu zapsali datum platby školného a stvrdili tento údaj svým podpisem. Děkujeme!

Aktuální informace k zahájení školního roku 2019/ 20

ŠKOLNÉ pro tento školní rok bude v jiné výši, žáci obdrží podklady pro platbu včetně nových variabilních symbolů u svých pedagogů během měsíce září. Žáci PHV obdrží lístek s platebními údaji u své paní učitelky v hodině PHV v druhé polovině září.

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání variabilní symbol – oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění. Děkujeme.

Od pondělí 2. září 2019 od 14 hodin probíhají domluvy rozvrhů hudebního oboru podle vyučovacích dnů jednotlivých pedagogů.

Výuka hromadných předmětů začíná v týdnu od 9. září 2019.

Pokračování zápisu žáků do oddělení hudební teorie – pondělí 2.9. ve 14 hodin, učebna č.6 nebo mailem na dufkovahana@seznam.cz

V úterý 3.9. 2019 z důvodu odstávky vody bude hlavní budova Zderazská 6 UZAVŘENA, výstava VO, zápis do VO a TO v budově U KORUNY bez přerušení.

Změny v rozvrhu hudebních nauk a PHV – z důvodu naplnění počtu žáků ve skupině bude nově otevřen ročník 3. C., a to ve čtvrtek v 14:20 – 15:05.

Do tohoto oddělení je možno přestoupit z přeplněných oddělení v pondělí a ve středu. V tom případě prosím oznámení mailem – dufkovahana@seznam.cz.

Žáci studující již hudební nástroj na naší škole mají sborový zpěv zdarma jako nepovinný předmět.

ZUŠ Kl. Slavického v Praze Radotíně rozšiřuje pěvecký sbor a oslovuje tímto stávající žáky hudebního oboru se zájmem o sborové zpívání.

Přihlašovat se můžete u ped. Jany Petráškové na emailové adrese: jamor333@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 605 784 450


ZÁPIS – ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

HUDEBNÍ OBOR

2. září 2019 ve 14 hodin – Hlavní budova Zderazská 6

TANEČNÍ OBOR

2., 3. a 4. září 2019 od 14. 00 do 17. 00 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44
Kontakt na vyučující: klara.hovorkova@email.cz

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

5. září 2019 od 14. 00 do 18. 00 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44
Kontakt na vyučující: t.nemcova@email.cz

VÝTVARNÝ OBOR

1) ZÁPIS ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU: 2. září, 17-19 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V pondělí bude probíhat přednostní zápis pouze stávajících studentů. Pokud máte zájem, určitě se dostavte, protože později již nebude zaručeno volné místo ve skupinách. Prosím nezvěte na tento zápis žádné nové zájemce o výtvarku. Novým zájemcům můžete předat instrukce ve druhém bodu níže.

2) ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ: 3. až 4. září, 14 až 18 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V úterý a ve středu bude probíhat přijímání nových studentů na výtvarný obor. Každý žák si musí přinést minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory. Ve čtvrtek nebo v pátek budete kontaktováni na telefon nebo email uvedený v přihlášce a informováni o přijetí či nepřijetí žáka.

VÝTVARKA – VÝSTAVA

3. až 5. září, 14 až 18 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky).

Paralelně se zápisem bude ve stejných prostorách probíhat menší prezentace výtvarného oboru a poskytování informací případným zájemcům.