Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Školné

Školné

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

ŠKOLNÉ – prosba k rodičům

Prosíme rodiče, aby do Žákovského sešitu zapsali datum platby školného a stvrdili tento údaj svým podpisem. Děkujeme!

ŠKOLNÉ pro školní rok 2019/ 20 bude v jiné výši, žáci obdrží podklady pro platbu včetně nových variabilních symbolů.

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání variabilní symbol (oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění). Děkujeme za pozornost při vyplňování údajů!

Školné lze platit pouze převodem na účet školy. Údaje pro platbu obdrží každý žák u svého vyučujícího a je třeba ho zaplatit do 14ti dnů.

Žáci Přípravné hudební výchovy (PHV) obdrží lístek s platebními údaji u své paní učitelky v hodině PHV.