Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/ 21

Přijímací zkoušky budou probíhat v týdnu 12.- 19. června 2020 v prostorách Kulturního střediska U Koruny, nám. Osvoboditelů 44.

K přijímací zkoušce je nutno přihlásit se elektronicky zapsáním jména do příslušného termínu:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor

Kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech:

HUDEBNÍ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2020)

Talentová zkouška sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte:

  • zpěv jednoduché lidové písně
  • opakování předzpívaného krátkého melodického úryvku
  • zkouška sluchu podle klavíru
  • opakování jednoduchého rytmického úryvku

Jednotlivé disciplíny budou hodnoceny počtem bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

TANEČNÍ OBOR

Přijímáme žáky ve věku od 4 let (věk k 1. 9. 2020)

Obsahem talentové zkoušky budou zejména:

  • pohybové předpoklady, tanečnost
  • rytmické cítění a muzikálnost

K talentové zkoušce je třeba si přinést cvičební úbor.

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2020)

Zájemci si přinesou domácí práce a bude s nimi veden krátký pohovor.

Kritéria pro přijetí:

  • každý žák si přinese minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory
  • školní připravenost – schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2020)

Dítě si připraví jakýkoliv krátký text nebo písničku a bude s nimi veden krátký pohovor.

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

Přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů proběhnou v průběhu měsíce června. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách.