Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/ 25

Přijímací zkoušky do všech oborů budou probíhat
ve dnech 7., 10.- 13. června 2024 v prostorách nové budovy ZUŠ – Koruna, nám. Osvoboditelů 1740/ 17. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách
– v polovině května bude možnost se zde na této stránce zapsat k přijímací zkoušce na příslušný časový termín.

Hudební obor: po 10. 6., čt 13. 6. 13-17 hodin

Taneční obor: út 11. 6. 13-15 hodin, st 12. 6. 15-17 hodin

Výtvarný obor: út 11. 6. 15-17 hodin, st 12. 6. 13-15 hodin

Literárně-dramatický: pá 7. 6. 14-16 hodin

Vyplnit přihlášku a k přijímací zkoušce se můžete přihlásit zde. Přihláška bude zpřístupněna 13. května 2024.

Kritéria přijímacích zkoušek naleznete níže na této stránce.

Výsledky přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů pro školní rok 2024/25

Výsledky jsou zveřejněny pod číselným kódem, který je uveden na přihlášce.

HUDEBNÍ OBOR
Přijatí žáci do PHV – 866, 877, 892, 898, 904, 918, 931, 932, 941, 946, 954, 980, 981, 997, 1015, 1016 . Rodiče budou kontaktováni elektronicky na začátku září ohledně úvodní informační hodiny. Výuka bude probíhat každou středu 15:40-17:10.
Přijatí žáci do 1. ročníku: 885, 924, 935, 940, 945, 1002, 1003, 1008 .
Přijatí žáci do 2. ročníku:
917, 970, 974.
Rodiče budou v nejbližších kontaktováni pedagogy nástrojů ohledně domluvy rozvrhu a zápisu do hudební nauky.

VÝTVARNÝ OBOR
Přijatí žáci: 900, 909, 916, 923, 933, 937, 961, 968, 971, 977, 979, 984, 1011, 1012, 1013

TANEČNÍ OBOR
Přijatí žáci:  915, 956, 973, 978, 991, 1000, 1005, 1009, 1010, 1014

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Přijatí žáci: 919, 967, 989, 1001


Kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech:

HUDEBNÍ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2023)

Talentová zkouška sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte:

 • zpěv jednoduché lidové písně
 • opakování předzpívaného krátkého melodického úryvku
 • zkouška sluchu podle klavíru
 • opakování jednoduchého rytmického úryvku ústně
 • opakování jednoduchého rytmického úryvku vytleskáním

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.

TANEČNÍ OBOR

Přijímáme žáky ve věku od 4 let (věk k 1. 9. 2023). K talentové zkoušce je třeba si přinést cvičební úbor. Talentová zkouška sestává z průzkumu fyzických a pohybových předpokladů a rytmického cítění. Kritéria hodnocení:

 • fyzické předpoklady
 • muzikálnost a rytmické cítění
 • pohybová koordinace
 • taneční improvizace
 • tanečnost a celkový projev

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2023)

Každý uchazeč si přinese minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s uchazečem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory. Hodnocena je i školní připravenost – schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání. Kritéria hodnocení:

 • kresebnost – autorský rukopis
 • cit pro bravu
 • kompozice
 • kreativita a fantazie
 • zájem o obor

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 10 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 50 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2023)

Dítě si připraví jakýkoliv krátký text nebo písničku a bude s nimi veden krátký pohovor. Kritéria hodnocení:

 • přednes
 • pohybová dovednost
 • rytmus a motorika
 • improvizace
 • celková zralost

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.