Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/ 23

Přijímací zkoušky budou probíhat ve dnech 6.- 10. června 2022 v prostorách nové budovy ZUŠ – Koruna, nám. Osvoboditelů 1740/ 17. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách – v polovině května bude možnost se zde na této stránce zapsat k přijímací zkoušce na příslušný časový termín.

Pro nový školní rok 2022/ 23 nabízíme volná místa pro přijetí žáků oboru Hra na varhany, předpokladem je klavírní průprava.


Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního oboru

Do PHV – přípravné hudební výchovy byli přijati tito žáci (dle přiděleného číselného kódu):
HO 1/22, HO 4/22, HO 5/22, HO 11/22, HO 13/22, HO 15/22, HO 16/22, HO 17/22, HO 18/22, HO 28/22, HO 36/22, HO 41/22, HO 46/22, HO 52/22, HO 53/22, HO 56/22, HO 58/22, HO 62/22, HO 64/22

PHV bude vyučována ve středu v čase 15:40-17:10.

Do 1. ročníku: HO 2/22 (klavír), HO 6/22 (klavír), HO 8/22 (kytara), HO 9/22 (housle), HO 23/22 (akordeon), HO 25/22 (housle), HO 27/22 (flétna), HO 42/22 (housle), HO 55/22 (kytara), HO 67/22 (violoncello)

Do 1. ročníku II. stupně: HO 3/22 (el. kytara)

Zákonné zástupce přijatých uchazečů prosíme o neodkladné vyplnění elektronické přihlášky.

Zákonné zástupce žáků přijatých do 1. ročníku prosíme, aby zapsali své děti do hudební nauky – možnost zápisu bude od pondělí 20. 6. (na výběr úterý nebo středa) v záložce Rozvrh hromadných předmětů.

Výsledky přijímacích zkoušek do výtvarného oboru

Na výtvarný obor byli přijati tito žáci (dle přiděleného číselného kódu): VO 3/22, VO 5/22, VO 8/22, VO 9/22, VO 10/22, VO 11/22, VO 12/22, VO 13/22, VO 14/22, VO 16/20, VO 17/22, VO 18/22, VO 23/22, VO 24/22, VO 25/22, VO 26/22, VO 27/22, VO 28/22, VO 29/22

Zákonné zástupce přijatých uchazečů prosíme o neodkladné vyplnění elektronické přihlášky.

Výsledky přijímacích zkoušek do Literárně-dramatického oboru

LDO 1/22, LDO 2/22, LDO 3/22, LDO 4/22, LDO 7/22, LDO 8/22, LDO 9/22, LDO 10/22, LDO 11/22

Zákonné zástupce přijatých uchazečů prosíme o neodkladné vyplnění elektronické přihlášky.

Výsledky přijímacích zkoušek do tanečního oboru

Do taneční přípravky byli přijaty tyto žákyně (dle přiděleného číselného kódu a dle dne konání přijímacích zkoušek):

Úterý 7. 6. byly přijaty uchazečky s čísly: TO 1/22, TO 4/22, TO 5/22, TO 7/22, TO 8/22, TO 10/22
Středa 8. 6. byly přijaty uchazečky s čísly:
TO 10/22, TO 14/22

Rodiče přijatých žákyň budou v nejbližší době kontaktováni ohledně domluvy rozvrhu. Zákonné zástupce přijatých uchazeček prosíme o neodkladné vyplnění elektronické přihlášky.

Níže se můžete zapsat k přijímací zkoušce do příslušného oboru ve vybraný volný čas:

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor

Kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech:

HUDEBNÍ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2022)

Talentová zkouška sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte:

  • zpěv jednoduché lidové písně
  • opakování předzpívaného krátkého melodického úryvku
  • zkouška sluchu podle klavíru
  • opakování jednoduchého rytmického úryvku

Jednotlivé disciplíny budou hodnoceny počtem bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

TANEČNÍ OBOR

Přijímáme žáky ve věku od 4 let (věk k 1. 9. 2022)

Obsahem talentové zkoušky budou zejména:

  • pohybové předpoklady, tanečnost
  • rytmické cítění a muzikálnost

K talentové zkoušce je třeba si přinést cvičební úbor.

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2022)

Zájemci si přinesou domácí práce a bude s nimi veden krátký pohovor.

Kritéria pro přijetí:

  • každý žák si přinese minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory
  • školní připravenost – schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2022)

Dítě si připraví jakýkoliv krátký text nebo písničku a bude s nimi veden krátký pohovor.

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.