Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/ 21

Výsledky přijímacích zkoušek do výtvarného oboru

Na výtvarný obor byli přijati tito žáci (dle přiděleného číselného kódu): VO 4/20, VO 8/20, VO 9/20, VO 10/20, VO 11/20, VO 14/20, VO 16/20
Rodiče přijatých žáků budou v nejbližší době kontaktováni s dalšími informacemi ohledně studia.

Výsledky přijímacích zkoušek do tanečního oboru

Do taneční přípravky byli přijati tyto žákyně (dle přiděleného číselného kódu): TO 1/20, TO 2/20, TO 5/20, TO 8/20, TO 9/20, TO 10/20, TO 11/20, TO 13/20, TO 14/20, TO 17/20
Rodiče přijatých žákyň budou v nejbližší době kontaktováni s dalšími informacemi ohledně studia.

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního oboru

Do PHV – přípravné hudební výchovy byli přijati tito žáci (dle přiděleného číselného kódu):
HO 4/20, HO 6/20, HO 8/20, HO 12/20, HO 13/20, HO 15/20, HO 16/20, HO 22/20, HO 23/20, HO 24/20, HO 29/20, HO 31/20, HO 36/20, HO 38/20, HO 39/20, HO 48/20, HO 49/20
Do 1. ročníku: HO 5/20
Rodiče přijatých žáků budou v nejbližší době kontaktováni emailem s podrobnými informacemi ohledně studia.

Výsledky přijímacích zkoušek do výtvarného a tanečního oboru budou zveřejněny v úterý 23. 6. 2020.

Přijímací zkoušky budou probíhat v týdnu 12.- 19. června 2020 v prostorách Kulturního střediska U Koruny, nám. Osvoboditelů 44.

Kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech:

HUDEBNÍ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2020)

Talentová zkouška sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte:

  • zpěv jednoduché lidové písně
  • opakování předzpívaného krátkého melodického úryvku
  • zkouška sluchu podle klavíru
  • opakování jednoduchého rytmického úryvku

Jednotlivé disciplíny budou hodnoceny počtem bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

TANEČNÍ OBOR

Přijímáme žáky ve věku od 4 let (věk k 1. 9. 2020)

Obsahem talentové zkoušky budou zejména:

  • pohybové předpoklady, tanečnost
  • rytmické cítění a muzikálnost

K talentové zkoušce je třeba si přinést cvičební úbor.

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2020)

Zájemci si přinesou domácí práce a bude s nimi veden krátký pohovor.

Kritéria pro přijetí:

  • každý žák si přinese minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory
  • školní připravenost – schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2020)

Dítě si připraví jakýkoliv krátký text nebo písničku a bude s nimi veden krátký pohovor.

Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení.

Přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů proběhnou v průběhu měsíce června. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách.