Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/ 24

Výsledky přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů

Výsledky jsou zveřejněny pod číselným kódem, který je uveden na přihlášce v pravém dolním rohu.

HUDEBNÍ OBOR
Přijatí žáci do PHV – 716, 735, 737, 740, 769, 788, 797, 800, 805, 808, 810, 825, 836, 844. Rodiče budou kontaktováni elektronicky na začátku září ohledně úvodní informační hodiny. Výuka bude probíhat každou středu 15:40-17:10.
Přijatí žáci do 1. ročníku: 715, 718, 726, 731, 766, 767, 768, 770, 771, 792, 799, 821, 835. Rodiče budou v nejbližších kontaktováni pedagogy nástrojů ohledně domluvy rozvrhu a zápisu do hudební nauky.
Náhradníci (v případě, že se v září ještě uvolní místo) – v tomto pořadí: 785, 817, 723, 707, 815. Náhradníci budou postupně kontaktováni, pokud dojde k uvolnění místa.

VÝTVARNÝ OBOR
Přijatí žáci: 711, 712, 717, 719, 753, 764, 783, 789

TANEČNÍ OBOR
Přijatí žáci: 738,747, 776, 779, 807,826

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Přijatí žáci: 741, 761, 794, 845

Přijímací zkoušky do všech oborů budou probíhat
ve dnech 5.- 9. června 2023 v prostorách nové budovy ZUŠ – Koruna,
nám. Osvoboditelů 1740/ 17. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách – v polovině května bude možnost se zde na této stránce zapsat k přijímací zkoušce na příslušný časový termín.

Hudební obor: po 5. 6., čt 8. 6. 13-17 hodin

Taneční obor: út 6. 6. 13-15 hodin, st 7. 6. 15-17 hodin

Výtvarný obor: út 6. 6. 15-17 hodin, st 7. 6. 13-15 hodin

Literárně-dramatický: pá 9. 6. 15-17 hodin

Vyplnit přihlášku a k přijímací zkoušce se můžete přihlásit zde

Pro nový školní rok 2023/ 24 nabízíme volná místa i pro přijetí žáků oboru Hra na varhany, předpokladem je klavírní průprava.


Kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech:

HUDEBNÍ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2023)

Talentová zkouška sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte:

 • zpěv jednoduché lidové písně
 • opakování předzpívaného krátkého melodického úryvku
 • zkouška sluchu podle klavíru
 • opakování jednoduchého rytmického úryvku ústně
 • opakování jednoduchého rytmického úryvku vytleskáním

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.

TANEČNÍ OBOR

Přijímáme žáky ve věku od 4 let (věk k 1. 9. 2023). K talentové zkoušce je třeba si přinést cvičební úbor. Talentová zkouška sestává z průzkumu fyzických a pohybových předpokladů a rytmického cítění. Kritéria hodnocení:

 • fyzické předpoklady
 • muzikálnost a rytmické cítění
 • pohybová koordinace
 • taneční improvizace
 • tanečnost a celkový projev

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2023)

Každý uchazeč si přinese minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s uchazečem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory. Hodnocena je i školní připravenost – schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání. Kritéria hodnocení:

 • kresebnost – autorský rukopis
 • cit pro bravu
 • kompozice
 • kreativita a fantazie
 • zájem o obor

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Přijímáme žáky od 6 let (věk k 1. 9. 2023)

Dítě si připraví jakýkoliv krátký text nebo písničku a bude s nimi veden krátký pohovor. Kritéria hodnocení:

 • přednes
 • pohybová dovednost
 • rytmus a motorika
 • improvizace
 • celková zralost

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny max. 4 body, uchazeč může dosáhnout tedy celkově až 20 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě výše získaného bodového hodnocení dle uvolněné kapacity pro příslušný školní rok.