Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Dana Šimáčková

Dana Šimáčková

abs. Státní konzervatoře v Praze, obor klavír – ze třídy prof. Dr. Z. Böhmové CSc. Autorka přípravného sešitu KLAVÍR A DĚTI – spoluautor E. Hradecký. Zaměřuje se především na interpretaci soudobých skladeb a uvádí je v život. Připravuje žáky na konzervatoře, střední a vysoké pedagogické školy i v předmětu improvizace – hra podle akordových značek.

Její žáci se zúčastňují koncertů a celopražských festivalů.