Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Filip Kratochvíl – akordeon, EKN

Filip Kratochvíl – akordeon, EKN

Filip Kratochvíl se narodil 12. 2. 1996 v Kladně do hudební rodiny. Ve svých šesti letech se začal věnovat hře na klavír ve třídě Pavla Tomáška v ZUŠ Kladno. Později, ve svých patnácti letech, se začal učit na akordeon u Ladislava Knížete na téže škole. Po dvou letech hraní, se zúčastnil soutěže ZUŠ a získal 3. cenu v celostátním kole.

Nyní studuje akordeon na konzervatoři pod vedením Mgr. Josefa Hřebíka a ve svém sólovém repertoáru se soustředí zejména na soudobou českou a skandinávskou literaturu a také na poučenou interpretaci barokních skladeb. Mimo to působí v několika komorních seskupení (AkordeON a SaxofONA, Duo Akordeon Housle…), spolupracuje s některými orchestry a skladateli. Má za sebou také sólová vystoupení za doprovodu orchestru (Kladenský komorní orchestr, Filharmonici města Prahy).

Za své největší úspěchy považuje 1. cenu a vítězství na mezinárodní akordeonové soutěži v Praze, 2. ceny z mezinárodních soutěží v Trossingenu a Ostravě, nebo 3. cenu z portugalské Alcobacy.

Mimo to se věnuje studiu psychologie na Univerzitě Karlově, kde se zajímá především o psychologii hudební pedagogiky.