Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Housle

Housle

Koronafestival – pokračování ve školním roce 2021/ 22 (1. pololetí)

Koledy Štědrý večer nastal, Pásli ovce valaši a Vondráši Matóši – hrají žáci houslové třídy ped. M. Vondrašové

J. Haydn: Allegretto – houslový soubor ped. M. Vondrašové ve složení K. Muzikářová, S. Toshev, M. Mucha, L. Pecháčková

Anonym: Courante – houslový soubor ped. M. Vondrašové ve složení K. Muzikářová, S. Toshev, M. Mucha, L. Pecháčková

Angl. koleda: Good King – komorní soubor ped. M. Vondrašové ve složení K. Muzikářová, M. Váňová a L. Schröderová

Den přeslavný – komorní soubor ped. M. Vondrašové ve složení K. Muzikářová, M. Mucha, M. Váňová a L. Schröderová

O. Rieding: Koncert h moll, 1. věta Allegro moderato – Ondřej Adam, 3. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové. Klavírní doprovod ped. M. Štaudová.

J. Haydn: Píseň – Veronika Procházková, 2. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod ped. M. Štaudová.

Montiho čardáš – Klára Maříková, 4. roč./ 2. stupně, housle, ze třídy
ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod Barbora Dočekalová (j. h.)

J. Massenet: Meditace – Klára Maříková, 4. roč./ 2. stupně, housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klav. doprovod Barbora Dočekalová (j. h.)

J. S. Bach: Siciliana – Slavi Toshev, 7. roč., housle, ze třídy
ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod H. Dufková

R. Wade: The Dancing Skeletons – Slavi Toshev, 7. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové. Doprovod Alexandra Čierna, 3.roč./ 2. stupně, klavír, ze třídy ped. J. Duška

C. M. von Weber: Sbormyslivců z opery Čerostřelec – Petra Štaudová, 3. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové. Doprovod M. Štaudová.

J. S. Bach: Menuet – Ondřej Adam, 2. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod maminka

F. Schubert: Německý tanec, Lucie Gronátová, 2. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod H. Dufková

S. Suzuki: Perpetual Motion – Veronika Procházková, 1. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod Matouš Kutarňa, 5. roč., klavír, ze třídy ped. M. Štaudové

W. A. Mozart: Píseň pasáčka – Natálie Mikošková, 3. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod H. Dufková

S. Suzuki: Etuda – Ondřej Adam, 2. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod maminka

G. F. Händel: Juda Makabejský (Final) – Petra Štaudová, 3. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, kl. doprovod maminka

Koronafestival – jarní karanténa 2020

A. Vivaldi: Koncert g moll, 1. věta Allegro – Matěj Mucha, 7. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod M. Štaudová

S. Suzuki: Perpetual Motion – Ondřej Adam, 1. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod M. Štaudová

S. Suzuki: Allegro – Ondřej Adam, 1. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod M. Štaudová

W. A. Mozart: Allegretto – Verunka Procházková, PHV, housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, klavírní doprovod M. Štaudová

M.Crickboom: Etuda č. 3 – Antonín Hanuš, 2. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, doprovází tatínek

N. Baklanova: Mazurka – Petra Štaudová, 2. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové, kl. doprovod maminka

Píseň Ej lásko, lásko – Lucie Gronátová, 1. roč., housle, ze třídy ped. M. Vondrašové