Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru

V uplynulých letech se basová kytara stala nástrojem zcela nepostradatelným pro hudební skupiny různých žánrů. Je nedílnou součástí rytmické sekce, v populární hudbě prakticky nahradila kontrabas a hráči na basovou kytaru jsou dnes často vyhledávanými členy kapel. Absolventi oboru hra na basovou kytaru by měli býti schopni přecházet mezi různými žánry a během studia prokázat dostatečnou technickou vyspělost při ovládání nástroje. Studium hry na basovou kytaru žáky seznamuje s historií, technickými možnostmi nástroje, ovládáním potřebné aparatury a rozšiřuje rozhled po světě hudby různých stylů a žánrů. Cílem studia je především vychovat pohotového hráče, schopného improvizace a čtení notového zápisu.

Vyučující:

Bělohoubek Martin, Mgr., DisA.