Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na bicí nástroje

Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje jsou jedním z nejstarších nástrojů vůbec. Mohou se pochlubit velkou škálou tónů a zvuků. Pro svou rozmanitost a oblíbenost jsou bohatě využívané v různých hudebních žánrech a uskupeních. Hra na bicí nástroje rozvíjí mentální a motorické dovednosti, zejména koordinace rukou a nohou. Rozvíjí se smysl pro rytmus a hudebnost. Podporuje komplexní chápání hudby jako celku. Důležitou roli při seznamování dětí s nástroji hraje také spolupráce s rodiči. Ti mohou do hodin docházet, pravidelně se o prospěchu informovat a vše společně konzultovat. Výuka započne hrou na malý bubínek, poté se rozšíří na celou soupravu bicích nástrojů, později v případě zájmu je možno obohatit výuku o melodické bicí nástroje, či tympány. Na konci studia by měl žák umět samostatně nastudovat skladbu odpovídající obtížnosti, případně zastat rytmickou úlohu v hudebních souborech.

Vyučující:

Rojar Jaroslav