Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na housle

Hra na housle

Housle jsou prastarým strunným nástrojem, který vznikl již v polovině 16. století. K dokonalosti byl doveden v průbČhu 17. století italskými mistry (Amati, Stradivari, Guarneri, Stiener). Nedílnou součástí je houslový smyčec, který dosáhl vrcholu vývoje o sto let později ve Francii (Tourte). Nástroj má široké uplatnění v sólové, komorní i orchestrální hře.

Vyučující:

Vondrašová Marta