Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na violoncello

Hra na violoncello

Violoncello patří do skupiny smyčcových nástrojů s dlouhodobou kulturní tradicí. Svým tónovým zabarvením může připomínat lidský hlas. Vyspělý hráč dokáže prostřednictvím svého nástroje vyjádřit nejjemnější citové nuance. Tvorbě pro violoncello se věnovala řada světových skladatelů a ve výuce využíváme také zajímavých skladeb pro violoncello vhodně upravených. Violoncello má široké uplatnění jako sólový nástroj, v komorní hudbě, v různých instrumentálních sestavách a také v rámci symfonického orchestru. Žáci v naší škole navštěvují individuální hodiny výuky hry na violoncello a mohou využít i klavírního doprovodu. Na škole působí také violoncellový soubor, který se pěíležitostně uplatňuje na koncertech pořádaných školou.

Vyučující:

Sommerová Danuše, Mgr.