Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Ing. Jana Petrášková, dipl. um.

Ing. Jana Petrášková, dipl. um.

Ing. Jana Petrášková, Dipl. um., vystudovala obor varhany ve třídě Doc. Václava Rabase na pardubické konzervatoři a Provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Vyučovala klavír a hudební nauku na několika ZUŠ (Třebechovice p. O., Nové Město n. M., Hradec Králové Střezina) a varhany na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Již za studií se věnovala i sbormistrovství, a to nejen v rámci studia na konzervatoři. Byla spoluzakladatelkou a sbormistryní studenstkého vokálního souboru Vox Humana, později byla zakladatelkou Jilemnického sboru Camponotus (který funguje již 11. rokem).
V současné době žije se svou rodinou na Zbraslavi, kde působí v kostele sv. Jakuba Staršího jako jedna z varhanic a jako sbormistryně smíšeného sboru Coro di Aula Regia.