Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | MgA. Helena Střížková

MgA. Helena Střížková

Od roku 1996 studovala hru na kytaru na konzervatoři v Praze. Během studií ve svém oboru vyhrála soutěž konzervatoří a pravidelně se účastnila mezinárodních kytarových kurzů. Po absolutoriu (2002) nastoupila jako pedagog v ZUŠ Lounských v Praze 4 a zároveň pokračovala ve studiích na HAMU u prof. Štěpána Raka. Od roku 2005 začala vyučovat hru na kytaru ve zdejší hudební škole. O práci s dětmi hovoří jako o svém koníčku. V letech 2015 a 2018 se její žáci účastnili mezinárodní kytarové soutěže Praguitarra Classica, kde získali ocenění- druhou cenu a čestné uznání. V roce 2017 získal její žák druhou cenu v Krajském kole soutěže MŠMT.

Kromě pedagogické činnosti působí jako kytaristka v souboru Duo Conspiro. Mezi léty 2014-2018 také vystupovala v souboru Lutare. 

Mimo jiné se věnuje hře na bicí nástroje

https://bandzone.cz/fan/strizkovahelena