Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | MgA. Irena Chřibková

MgA. Irena Chřibková

Irena Chřibková je titulární varhanicí baziliky sv. Jakuba v Praze. Varhany studovala na kroměřížské konzervatoři u K. Pokory a na Akademii múzických umění v Praze u Prof. M. Šlechty. Pod vedením S. Landale pokračovala na Conservatoire National v Rueil-Malmaison, kde získala nejvyšší ocenění Premier Prix a l´unanimité. Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru.

Vystoupila ve všech zemích Evropy, v Japonsku a Rusku. Koncertovala rovněž ve Spojených státech amerických. Vedla interpretační kursy české a francouzské hudby ve Slovinsku, zasedá v porotách soutěží a nahrává pro rozhlas a televizi u nás i v zahraničí. Na svých koncertech pravidelně uvádí skladby Petra Ebena, ve svém repertoáru má téměř celé jeho dílo. Podílela se na knize A tribute to P. Eben.

V letech 1988-94 byla profesorkou konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Nyní pedagogicky působí v Praze. V roce 1996 založila Mezinárodní varhanní festival v bazilice sv. Jakuba a stala se jeho uměleckou ředitelkou.

www.chribkova.com

www.auditeorganum.cz