Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | MgA. Ivana Bažantová – Jandová – hudební nauka,cembalo

MgA. Ivana Bažantová – Jandová – hudební nauka,cembalo

zahájila své hudební vzdělání právě v ZUŠ v Radotíně (E. Trösterová), pokračovala na Pražské konzervatoři (E. Leichner) a brzy se také zajímala o hru na cembalo. Tento obor absolvovala na AMU (G. Lukšaité Mrázková) spolu s kratším studiem na Vysokých hudebních školách ve Výmaru a Vídni, posléze v Curychu. Stala se laureátkou domácích interpretačních soutěží, ale i zahraničních (Brugy 1989), účastnila se mnoha interpretačních kurzů doma i v cizině. Její pedagogické kroky ji zavedly po krátkém působení v Radotíně na Pardubickou konzervatoř, od 1992 působí na Hudební fakultě AMU, v současnosti také na Pražské konzervatoři a v Radotíně. Koncertní vystupování je nedílnou součástí jejích aktivit, a to doma i v zahraničí, sólo, s komorním ansámblem i s orchestrem. Pódium jednoznačně upřednostňuje, a proto nenahrává na zvukové nosiče.