Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | MgA. Vítězslava Nečasová

MgA. Vítězslava Nečasová

Slávka Nečasová se narodila v Praze. Od tří let navštěvovala baletní školu Isabely Soukupové při Divadle ABC. Později docházela do baletní přípravky Státní opery Praha. Dále vystudovala Taneční konzervatoř Ivo Váni Psoty. Již při studiích se rozhodla pro pedagogickou dráhu. Po maturitě nastoupila na pražskou HAMU, kde studovala obor klasický tanec. Během studia na HAMU učila v tanečních studiích, a také na Taneční konzervatoři Ivo Váni Psoty, kde vyučovala nejen klasický tanec, ale také taneční gymnastiku a současný tanec. Je dlouholetou lektorkou současného tance v tanečním oddíle TJ Sokol Smíchov. Vedle tance také vystudovala předškolní pedagogiku a osm let se tomuto oboru naplno věnovala v soukromé školce. Zde se také věnovala výuce baletu a jógy dětí v předškolním věku. V loňském roce absolvovala kurz instruktora jógy. S jevištní praxí se Slávka setkala během studií na HAMU, kdy vystupovala v několika studentských choreografiích. Externě vystupovala jako tanečnice v Národním divadle v inscenaci Prodaná nevěsta. Stále spolupracuje s hudebně tanečním souborem Chorea Bohemica v programu Vánoce s Choreou.