Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Mgr. Martina Štaudová

Mgr. Martina Štaudová

abs. Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor hudební výchova.

Na škole působí několik let, vyučuje především PHV – přípravná hudební výchova a HN – hudební nauka.

Přitažlivým způsobem zasvěcuje děti do tajů hudební teorie.

Spolehlivě doprovází žáky na jejich veřejných vystoupeních. Vyučuje také hře na klavír