Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Mgr. Martina Štaudová

Mgr. Martina Štaudová

Své klavírní začátky spojuje se studiem na LŠU U Santošky (nyní ZUŠ Štefánikova) a posléze na ZUŠ Radotín, kde začala sama pedagogicky působit r. 1997. Kromě klavíru učila také hudební nauku; v hodinách se snažila předat dětem teoretické znalosti hravou a tvořivou formou – s využitím Orffových nástrojů, zpěvu a hry na tělo. Několik let byla členkou České Orffovy společnosti.

Vystudovala gymnázium Na Zatlance (1993) a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk – Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (2001). Roku 2008 dokončila tamtéž studium oboru Hra na nástroj (klavír) ve třídě doc. Jany Palkovské.

Učit děti hrát na klavír ji stále velmi baví. Neustále hledá nové cesty, jak dětem klavírní hru zpřístupnit, objevuje nové podněty pro výuku i ve formě méně známých skladeb. Ráda se inspiruje na různých seminářích či přednáškách (v posledních letech např. na Vinohradských klavírních seminářích pořádaných ZUŠ I. Hurníka nebo na chotěbořském Klavírním inspiromatu).

Pozitivní vztah k hudbě rozvíjí také u vlastních dětí.