Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Mgr. Milena Adamcová – akordeon, EKN

Mgr. Milena Adamcová – akordeon, EKN

Na akordeon hraje od svých sedmi let. Nejdříve chodila do Základní umělecké školy v Brandýse nad Labem. V letech 2001-2007 studovala na Pražské konzervatoři pod vedením Mgr. Ladislava Horáka. V této době se zúčastnila několika mezinárodních soutěží – získala 2. místo v kategorii sólisti a 2. místo v kategorii komorní hra na soutěži v Pule (2005) a čestné uznání na soutěži v Popradě (2005). Účinkovala na hudebním festivalu v Aostě (Itálie) a zúčastnila se Mistrovských kurzů u Giorgia Dellarola (2006) a Jytte Niendorf von Rüden (2008). V roce 2012 ukončila magisterské studium na Západočeské Univerzitě v Plzni obor Hra na akordeon pod vedením Mgr. Jarmily Vlachové. Pravidelně se účastní nejrůznějších akordeonových seminářů a přednášek v oblasti muzikoterapie