Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Mgr. Tom Šmilauer

Mgr. Tom Šmilauer

Pochází z Českomoravské vysočiny, žije a tvoří v Praze. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Hellichově ulici, zaměření grafický design. Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze zakončil diplomovou prací na téma Kosmologická témata v moderním výtvarném umění. Jako učitel výtvarného oboru na základní umělecké škole
v Radotíně působí od roku 2015. Pro školy a kulturní centra pořádá také vzdělávací akce (přednášky,  workshopy) zaměřené na netradiční výtvarné především grafické – postupy. Již od školních let vystavuje na společných i samostatných výstavách. Věnuje se hlavně malbě a volné grafice.

Kontakt:

Tel.: 736 405 830

Email: introkino@seznam.cz