Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Otakar Procházka

Otakar Procházka

Trubku na naší škole vyučuje Otakar Procházka od roku 1992. Je absolventem Vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem a Konzervatoře v Praze u prof. Josefa Svejkovského. Stále je výkonným hráčem. Působí v Hudebním divadle v Karlíně.