Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Pavel Kolář

Pavel Kolář

Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Josefa Hřebíka. Během studií se věnoval pedagogické činnosti na základních uměleckých školách. V roce 2014 ukončil bakalářské studium na Karlově Univerzitě v oboru Školský management. Intenzivně se věnuje sólové umělecké činnosti a spolupracuje s hudebními uskupeními různých žánrů. Účinkoval v Národním divadle, Divadle na Vinohradech a v České televizi.