Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Pelikánová Lenka

Pelikánová Lenka


Navštěvovala Lidovou školu umění Na Santošce u prof. Jana Páleníčka. Pražskou konzervatoř obor violoncello studovala u prof. Františka Pišingera a Jana Páleníčka.

Již v době studia vyučovala hru na violoncello v ZUŠ v Říčanech u Prahy a ZUŠ Štefánikova. Po absolutoriu na konzervatoři působila rok v komorním orchestu v Brazílii ve městě Belém – Orquestra de camara do Para, kde rok s manželem žila. Po návratu se věnovala především svým dětem, ale též výuce v ZUŠ Štefánikova a pak následně v několika mateřských školách. Díky tomu vystudovala také předškolní a mimoškolní pedagogiku a speciální pedagogiku na Střední pedagogické škole v Berouně. Po celou dobu vyučuje hudbu též soukromě.