Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | PhDr. Ilona Šatylovová, CSc.

PhDr. Ilona Šatylovová, CSc.

Koncertní pěvkyně – mezzosoprán

Filozofickou fakultu UK v Praze (PhDr., CSc.) ukončila v oboru ukrajinština-ruština. V té době již studovala zpěv nejprve v LŠU Voršilská u Věry Branislavové a poté soukromě u sólistů ND v Praze Ludmily Hanzalíkové a Jana Hlavsy.

Profesionálně se zpěvu začala věnovat v roce 1991, kdy se stala členkou Pěveckého sboru Českého rozhlasu a zanedlouho jeho sólistkou. Orientuje se především na tvorbu písňovou, duchovní a oratorní. Má za sebou řadu samostatných koncertů v Praze a jiných městech, v dílech A. Dvořáka, G. Verdiho, L. van Beethovena, F. Schuberta a dalších se představila v sólových partech i v zahraničí (Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko). V součinnosti se Severočeským filharmonickým sborem se podílí na uvádění duchovních děl Z. Pololáníka (Zpěv noci tajemné, 2001, Ad honorem sanctae Ludmilae, 2006). Věnuje se i pedagogické činnosti. Vyučovala zpěv na ZUŠ v Novém Boru a na soukromé konzervatoři v Praze. Nyní působí jako učitelka zpěvu a sbormistryně v ZUŠ Kl. Slavického v Praze-Radotíně. Stále se věnuje koncertní činnosti.