Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Zahradníková Markéta

Zahradníková Markéta

Markéta Zahradníková začala hrát na klavír v 9 letech při Základní umělecké škole v Liberci. V roce 2018 odmaturovala na gymnáziu F. X. Šaldy a současně započala studium na Mezinárodní konzervatoři v Praze pod vedením Mgr. J. Klepáče a MgA. M. Rezka, Ph.D. Nyní studuje v 5. ročníku na konzervatoři v Českých Budějovicích u MgA. Jakuba Uhlíka, Ph.D. Své vzdělání si pravidelně doplňuje na klavírních letních kurzech v Turnově, Litomyšli, a v Mikulově. Vystoupila též na několika Massterclass hodinách, a to v srbském Bělehradě, u Ivo Kahánka nebo u portugalského klavíristy Edgara Cardoso.