Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Zobcová flétna

Zobcová flétna

Koronafestival – pokračování ve školním roce 2021/22

Melodie z filmu Dva roky prázdnin – Adéla Štáhlová ze třídy ped. Jitky Štěpánkové s tatínkem

N. A. Strungk: Suita d moll – Allegro, Air, Bourrée – Anežka Staňková, 5. roč., zobc. flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

H. Purcell: Anglický tanec- Eliška Kelersová, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. Ivy Latinákové. Doprovod na cembalo ped. H. Dufková.

J. B. Lully: Starofrancouzská píseň – Eliška Kelersová, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. Ivy Latinákové. Klavírní doprovod ped. H. Dufková.

Já bych rád k Betlému – Josef Kupčík a Adéla Štáhlová ze třídy ped. Jitky Štěpánkové. Doprovází ped. H. Střížková

Hle, hle, tamhle v Betlémě – Josef Kupčík a Adéla Štáhlová ze třídy ped. Jitky Štěpánkové. Doprovází ped. H. Střížková

Slyšeli jsme v Betlémě – Josef Kupčík a Adéla Štáhlová ze třídy ped. Jitky Štěpánkové. Doprovází ped. H. Střížková

Koledy Dej Bůh štěstí a Štěstí, zdraví – Eliška Kelersová, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. Ivy Latinákové. Klavírní doprovod ped. H. Dufková.

Omnis Mundus Iucundetur – Eliška Kelersová, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. Ivy Latinákové. Klavírní doprovod ped. H. Dufková.

V. Bachtíková: Pohádka o Popelce – hrají žáci 4. ročníku ze třídy ped. J. Štěpánkové. Doprovází M. Štaudová.

1. Píseň Popelky – Adéla Hakenová

2. Odjezd na ples – Josef Kupčík

3. Tanec na plese – Adéla Štáhlová

4. Princ hledá Popelku – Anežka Staňková. Doprovází sestra Barbora Staňková, 6. roč., klavír, ze třídy ped. Z. Procházkové

5. Svatební veselí – Anežka Staňková

W. A. Mozart: Menuet d moll – komorní soubor v podání: Adéla Štáhlová (sopraninová flétna), Adéla Hakenová (sopránová flétna) a Josef Kupčík (altová flétna), ped. J. Štěpánková

W. A. Mozart: Abeceda – komorní soubor v podání: Adéla Štáhlová (sopraninová flétna), Adéla Hakenová (sopránová flétna) a Josef Kupčík (altová flétna), ped. J. Štěpánková

J. Novotný: Brown Rag – Adéla Němcová, 4. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

D. Kabalevskij: Malá polka – Adélka z 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

W. A. Mozart: Allegretto – Adélka z 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Dva roky prázdnin – Adélka z 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Rozvíjej se popuátko – Adélka z 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

J. Novotný: White Rag – Adéla Němcová, 4. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

J. Chr. Pepusch: Sonata C dur – 3. věta Allegro – Adéla Němcová, 4. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

J. Novotný: Green Rag – Anežka Staňková, 4. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Skákal pes – Adélka Junger, 1. roč. zobc. flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové a Jolanka Junger, 1. roč., klavír, ze třídy ped. M. Štaudové

V zahradě na hrušce – Adélka Junger, 1. roč. zobc. flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové a Jolanka Junger, 1. roč., klavír, ze třídy ped. M. Štaudové

Fr. Schubert: Valčík – Jakub Falta, 1. roč., zobc. flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

D. Kabalevskij: Malá polka – Tomáš Novák, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. O. Procházky. Klavírní doprovod Z. Procházková

Píseň Šel tudy, měl dudy – Nikolka Žlebková, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

J. Ch. Pepusch: Sonata C dur, 1. věta Adagio, 2. věta Allegro – Adéla Němcová, 4. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

Píseň My jsme žáci 3.B – Adélka, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Píseň Bude zima, bude mráz – Adélka, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Píseň Skákal pes přes oves – Adélka, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Koronafestival – jarní karanténa 2020

Jean-Baptiste Loillet: Sonata X – Largo, Allegro, Largo, Allegro – Martin Kupčík, 7. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

M. Pelikán: Suita slovenských písní – Adéla Hakenová, 3. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. Jitky Štěpánkové

J. B. Lully: Stará francouzská píseň – Vojtěch Piskač, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. Š. Šedivákové

K. Svoboda: „Jdi za štěstím“ z pohádky „Jak se budí princezny“ – Anežka Staňková, 3. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

M. Pelikán: Suita slovenských písní – Anežka Staňková, 3. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

A. Corelli: Sarabanda, Gavotta – Anna Marie Zvěřinová, 7. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Anonym: Simfonia – Allegro, Adagio, Allegro – Anna Marie Zvěřinová, 7. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

L. Sluka: Radujme se, Píšťalička (z cyklu Slavíček v keřku spievá – Anna Marie Zvěřinová, 7. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

M. Pelikán: Suita slovenských písní – Josef Kupčík, 3. roč, zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Písničku To je zlaté posvícení hraje Adélka z PHV, ze třídy
ped. J. Štěpánkové

Maličká su – Nikolka Žlebková, PHV, zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

J. Uhlíř / Z. Svěrák: Nám se stalo něco překrásného – Anežka Staňková, 3. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

J. Novotný: Orange Rag – Anežka Staňková, 3. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Italská – bratři Kupčíkovi

J. Novotný: Black Rag – Martin Kupčík, 7.r., zobcová flétna, ze třídy ped. P. Motlíka

T. Susato: Rondo – Josef Kupčík, 3. roč, zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

J. von Eyck : Courante Mars – Marie Zvěřinová, 7. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové

J. Svoboda: Tři oříšky pro Popelku, bratři Kupčíkovi

Písničku Běžela ovečka hraje Adélka z PHV, ze třídy ped. J. Štěpánkové

Lidová píseň: Kdybys byl Janíčku – Dan Hůlka, 1. roč., zobcová flétna, ze třídy ped. O. Procházky

J. Lenon, P. M. Cartney: Yesterday – opět sestry Staňkovy

Klement Slavický: Ukolébavka pro Martínka – Anežka Staňková, 3. roč., flétna, ze třídy ped. J. Štěpánkové a Barbora Staňková, 5. roč., klavír, ze třídy ped. Z. Procházkové