Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na cembalo

Hra na cembalo

Cembalo je klávesový nástroj, jehož zvuk vzniká trsáním plektra o strunu prostřednictvím jednoduché mechaniky. Charakteristika zvuku je odlišná od klavíru, má proti jeho malebným možnostem spíše kresebný a ostřeji (nikoliv silněji, naopak) strukturovaný tón, dobrý nástroj ale dokáže podchytit jak rozvoj hudebnosti, tak svébytně reaguje na úhoz, je více založen na artikulaci jednotlivých prstů. Jeho literatura spadá do 16. – 18. století (zcela jednoduché až po virtuózní skladby a dále pro toto období by cembalo mělo být nepostradatelným nástrojem pro basso continuo – neboli generálbas – v komorní i orchestrální hře a pro zpěv) a dále od 20. století dodnes. Nástroj může mít jednu i dvě klaviatury a i více rejstříků, lišící se barvou, případně výškou tónu. Dají se zakoupit jednoduché malé typy jako kopie historických nástrojů nebo levně i nástroje ze 2. pol. 20. století. Jsou lehčí, slabší a lépe přenositelné než klavír či pianino.

Vyučující:

Bažantová Ivana, MgA.