Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Sólový zpěv

Sólový zpěv

Výuka seznamuje žáka s pěveckou literaturou od dětských a lidových písní po díla českých a světových klasiků i autorů soudobé hudby, s interpretací různých stylů a žánrů klasické hudby sólové a sborové. Také se zabývá technickou přípravou hlasu pro interpretaci různých skladeb. Podporuje v žákovi jeho pěirozené nadání a radost z možnosti seznamovat se a prezentovat skvosty pěveckého umění.

Vyučující:

Šatylovová Ilona, PhDr., CSc.