Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na klavír

Hra na klavír

Klavír je strunný klávesový nástroj, který se vyvinul z klavichordu a cembala. Struny se rozezvučují prostřednictvím kladívkové mechaniky, kterou poprvé použil B. Cristofori (Florencie, 1709). Po různých úpravách a zdokonaleních se klavír v 19. století všeobecně rozšířil a zaujal v hudbě důležité postavení, které mu zůstalo až do dnešní doby. Uplatňuje se ve skladbách sólových i v doprovodech, v hudbě komorní, symfonické, taneční i jazzové. Klavírní literatura je velmi široká a může uspokojit jak začínající pianisty, tak náročné hráče. Při hře na klavír je důležitá práce na kultuře úhozu –tvoření ušlechtilého klavírního tónu citlivými konečky prstů. Prohlubováním této práce je možné postupně odkrýt nejrůznější barevné odstíny, které akustický klavír umožňuje.Na módním digitálním pianu, kde je složitá mechanika a přirozená rezonance nahrazena reprodukovaným zvukem, se tato jedinečná schopnost nedá vypěstovat. Znalost hry na klavír je předpokladem pro všechny hudební profese a má využití i pro řadu dalších povolání (tanečník, choreograf, učitel apod.).

Vyučující:

Dufková Hana

Dušek Jan, MgA.

Procházková Zuzana

Šimáčková Dana

Štaudová Martina, Mgr.