Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna je krásný hudební nástroj s bohatou historií a literaturou. Hlavním cílem studia na ZUŠ je rozvoj sluchové představivosti a schopnosti žáka hudebního vyjádření. K zobcové flétně patří interpretace skladeb různých stylových období. Žák se může od útlého věku začlenit do komorní i ansámblové hry.

Vyučující:

Bydžovský Miloš

Latináková Iva, dipl. um.

Motlík Pavel, Bc.

Procházka Otakar

Šediváková Štěpánka, Dis.

Štěpánková Jitka