Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Přípravné studium

Přípravné studium

Přípravná hudební výchova je důležitou vstupní branou do světa hudby. Hravou formou seznamuje děti s prvními rytmickými, intonačními, sluchovými a teoretickými dovednostmi. Následná hudební nauka je rozvíjí a zvyšuje a tím přispívá k celkovému formování mladého interpreta či posluchače. PHV probíhá na naší škole ve formě jednoletého studia.

Výuka PHV probíhá formou výuky 2 vyučovacích hodin týdně (90 minut). V 2. pololetí je vyučována již jen 1 hodina PHV, k níž přibývá výuka hry na zvolený hudební nástroj formou kroužku, tj. 2 – 3 žáci v 1 vyučovací hodině. Na konci školního roku žák vykoná talentovou zkoušku, a pokud je úspěšný, postupuje do 1. ročníku základního studia.

Vyučující:

Bažantová Ivana, MgA.

Petrášková Jana, Ing., Dipl. um.