Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hra na příčnou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna patří tradičně k jednomu z nejoblíbenějších dechových nástrojů s velkými technickými možnostmi, bohatou původní literaturou a širokým žánrovým uplatněním od hudby renesanční až po současnou populární hudbu. Její dnešní podoba je výsledkem dlouhého technického vývoje, od pol. 19. stol. se již prakticky nemění a současné výrobní technologie zpřístupnily kvalitní nástroje i studentům. Studiu hry na příčnou flétnu v ZUŠ předchází posouzení individuálních dispozic. Nejmladší žáci absolvují obvykle přípravné studium zobcové flétny. Začátečníkům ZUŠ umožňuje zapůjčení kvalitního nástroje. Žáci mají v průběhu studia možnost uplatnění v komorní a souborové hře nejrůznějšího nástrojového obsazení.

Latináková Iva, dipl. um.