Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Taneční obor

Taneční obor

ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2024/ 25

PONDĚLÍ
13:30 – 14:40    2., 3.,  ročník
14:45 – 15:55    3, 4. a 5. ročník
16:00 – 17:30    6.,7.ročník
17:35 – 18:45    1. roč./ II. stupeň
18:50 – 20:00    2., 3., 4. roč./ II. stupeň

ÚTERÝ
13:30 – 14:40    PTV 1
14:45 – 15:55    PTV 2  
16:30 – 18:00    1. a 2. ročník

STŘEDA
13:30 – 14:40    2., 3.,  ročník
14:45 – 15:55     3, 4. a 5. ročník
16:00 – 17:30    6.,7.ročník
17:35 – 18:45    1. roč./ II. stupeň
18:50 – 20:00    2., 3., 4. roč./ II. stupeň

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí: Taneční tvorba a Recepce a reflexe tanečního umění.

V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět klasický tanec, na který je taneční obor zaměřen a předměty lidový tanec, současný tanec a taneční praxe. Klasický tanec navazuje na předmět taneční průprava. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku absolventským výstupem. Po té mohou žáci pokračovat ve studiu II. stupně, který zakončí absolventským výstupem na konci 4. ročníku. V dospělosti mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé. Po celou dobu studia v tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

Výuka tanečního oboru probíhá v budově Koruna.

Vyučující: MgA. Vítězslava Nečasová