Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Kontakt

Kontakt

Základní umělecká škola Klementa Slavického

Hlavní budova

Hlavní budova

Adresa:
Zderazská 6
153 00 Praha – Radotín

Telefony:
257 811 661 – ředitel školy
257 811 660 / 27, 605 784 450 – zástupkyně ředitele
257 811 660 / číslo učebny (pobočky) pedagoga
257 811 662 – hospodářka (nepodává informace ohledně výuky)

E-mail:
motlik@zusradotin.cz – ředitel
petraskova@zusradotin.cz – zástupkyně ředitele
zusradotin@zusradotin.cz – hospodářka


Budova Koruna

Budova Koruna

Nám. Osvoboditelů 1740/ 17, 153 00 Praha – Radotín


V této budově jsou vyučovány následující kolektivní předměty:

  • Přípravná hudební výchova – ped. Bažantová Ivana a Petrášková Jana
  • Hudební nauka – ped. Bažantová Ivana a Petrášková Jana
  • Instrumentální soubor – ped. Petrášková Jana
  • Seminář populární hudby – ped. Bělohoubek Martin
  • Literárně-dramatický obor – ped. Petrášková Tereza
  • Taneční obor – ped. Hovorková Klára
  • Výtvarný obor – ped. Tom Šmilauer


Prohlášení o přístupnosti

ZUŠ Klementa Slavického se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (http://www.zusradotin.cz/)

Stav souladu
Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu dne 23. 9. 2019. Prohlášení bylo revidováno dne 3. 7. 2021.

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty:

petraskova@zusradotin.cz – zástupkyně ředitele