Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | MAP II

MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území  správního obvodu Praha 16

Základní, mateřské a základní umělecké školy Prahy 16 se zapojily do pokračování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II). MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a všech ostatních aktérů ve vzdělávání. Podstatou projektu je spolupráce a výměna zkušeností mezi pedagogy, vyšší míra zapojení rodičů do aktivit školy a zvýšení podílu rodičů na vzdělávání jejich dětí, návštěvy přednášek a workshopů vedených zkušenými přednášejícími a další.

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ byla zahájena 1. 8. 2019 a potrvá 3 roky. MAP II navazuje na první projekt podporovaný z finančních prostředků Evropské unie, který byl ukončen 30. 9. 2018.

Do pokračování projektu se zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy, které působí v území MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha – Zbraslav. Kromě vedoucích pracovníků škol a pedagogů jsou aktéry rovněž zřizovatelé škol a školských zařízení.

Dalšími zapojenými jsou rodiče dětí a žáků, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti.

Představitelé uvedených stran se již aktivně zapojili do realizace projektu. Bylo ustanoveno pět pracovních skupin, které odráží hlavní témata projektu, jimiž jsou čtenářská a matematická gramotnost, polytechnické vzdělání a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání.

Dne 4. 10. 2019 proběhlo první jednání řídícího výboru a dne 18. 10. 2019 došlo k prvnímu setkání vedoucích pracovních skupin.

Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách http://www.praha16.eu/MAP-II nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/MAP.Praha.16/ .