Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Rozvrh hodin – školní rok 2024/25

ČTVRTEK
Skupina mladších žáků (přípravka + 1.-3. roč.)    14:15-15:25
Skupina starších žáků (4.-7. roč.) 15:30-18:10

Literárně dramatický obor se zabývá dramatickou průpravou, základy slovesné tvorby, prací s loutkou, hudebně hlasovou průpravou, souborovou činností a také individuální přípravou ke studiu na uměleckých školách.

Žáci se učí nejen mluvit a pohybovat se na jevišti, ale také rozvíjejí svou vnímavost, citlivost, empatii i fantazii. Zbavují se ostychu, hledají a objevují v sobě schopnost vyjadřovat své pocity a myšlenky. Alespoň primárně se seznámí s tím, co herectví obnáší. Divadlo je především velká dřina, soustředěnost, kázeň a zodpovědnost. Završením naší práce bývá účast na divadelních přehlídkách a dalších kulturních akcích.

Výuka tanečního oboru probíhá v budově Koruna.

Vyučující: Petrášková Tereza, dipl. um., tel: 604 501 857, email: t.nemcova@email.cz