Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Hudební obor

Hudební obor

Přípravné studium (Přípravná hudební výchova, PHV)

Přípravné oddělení pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy a kterým v daném školním roce je k 1. 9. 6 let. Žáci si rozvíjejí hudební schopnosti a dovednosti v hravých, zajímavých činnostech, učí se vnímat hudbu, prožívat ji a reagovat na ní, důraz je kladen na zpěv a rozvoj rytmického cítění. Výuka PHV probíhá formou výuky 2 vyučovacích hodin týdně (90 minut). V 2. pololetí je vyučována již jen 1 hodina PHV, k níž přibývá výuka hry na zvolený hudební nástroj formou kroužku, tj. 2 – 3 žáci v 1 vyučovací hodině. Na konci školního roku žák vykoná talentovou zkoušku, a pokud je úspěšný, postupuje do 1. ročníku základního studia.

Základní studium I. stupně

Je sedmileté. Kromě zvoleného hudebního nástroje mají žáci povinnost docházet do hodin hudební nauky (do 5. ročníku). Od vyšších ročníků (dle ŠVP) mají rovněž povinnost účastnit se souborové a orchestrální hry. Každý rok výuky je ukončen postupovou zkouškou, na základě které žák postoupí do vyššího ročníku. Sedmileté studium je ukončeno vystoupením na absolventském koncertě a obdržením absolventského vysvědčení.

Základní studium II. stupně

Studium je čtyřleté a pokračují v něm absolventi I. stupně. Žáci mají rovněž povinnost účastnit povinných předmětů dle ŠVP – hudebního semináře, orchestrální hry a dalších předmětů. Čtvrtý rok studia je zakončen absolventským vystoupením a obdržením absolventského vysvědčení.

Studium pro dospělé

ZUŠ Kl. Slavického nabízí i studium pro dospělé, ve kterém mohou pokračovat absolventi II. stupně základního studia.

Studijní zaměření