Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Video 2016

Video 2016

Absolventský koncert žáků ze třídy paní učitelky Štěpánkové

Hrají Tomáš Veselý a Jan Charvát

Tomáš Veselý: J. .B Loeillett Sonáta F dur ,  J. Novotný Barevné ragtimy

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=FTwjC5prUxI

Adéla Šubrtová: J Bílek- Humorný příběh (žákyně ze třídy paní uč. Štěpánkové) 

Tomáš Veselý, zobcová flétna : J. Hanuš: Jarní příběhy (žák ze třídy paní uč. Štěpánkové)