Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Školní vzdělávací program