Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

ŠKOLNÍ ROK 2023/ 24

Prázdninové přání

Přejeme všem krásné a pohodové léto a spoustu odpočinku během prázdnin!

Zrušení výuky hromadných předmětů HO

V týdnech 3. 6.-14. 6. nebude probíhat výuka hromadných předmětů hudebního oboru – hudebních nauk, seminářů a instrumentálního souboru. Důvodem je konání postupových a přijímacích zkoušek. Výuka v ostatních oborech bude probíhat v týdnu 3.-7. 6. normálně, v týdnu 10.-14. 6. také odpadá.


Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů proběhnou ve dnech 7.6. a 10.-13. června. Přihlásit ke zkoušce se můžete na našich webových stránkách v záložce Přijímací zkoušky.


Velikonoční prázdniny 28. 3.-1. 4. 2024

Všem přejeme radostné prožití velikonočních svátků!

Pololetní předehrávky

V týdnu 15.-19. ledna probíhají na naší škole pololetní předehrávky. Z toho důvodu odpadá individuální i hromadná výuka hudebního oboru – PHV, hudební nauky, semináře, komorní a souborové hry.

OZNÁMENÍ ŠKOLY K ZABEZPEČENÍ VSTUPU DO OBOU BUDOV ZUŠ

Vážení rodiče,

po tragické události na FF UK naše škola přistoupila ke změnám v přístupu do obou budov naší ZUŠ. V hlavní budově ve Zderazské ulici zůstává v platnosti dosavadní postup – tedy žák zazvoní u vchodu na příslušnou učebnu a po svém představení (uvedení svého jména) mu bude umožněn vstup do budovy. Dospělé osoby budou mít přístup pouze v případě, že půjdou do kanceláře školy, za vyučujícím, nebo budou chtít být přítomni na hodině svého dítěte. Ve všech těchto případech to bude pouze za doprovodu zaměstnance školy.

V budově Koruna budou nově hlavní dveře během výuky zamčeny. Do budovy budou moci vstupovat žáci buď hromadně v doprovodu učitele nebo jednotlivě přes videotelefon. Vstup dospělých do budovy je zakázán – výjimku tvoří koncerty a vystoupení v sále ZUŠ. Vstup bude umožněn pouze rodičům žákyň přípravné taneční výchovy, kteří poskytují asistenci svým dcerám při převlékání, a to buď za doprovodu pedagoga nebo přes videotelefon.

Žáci budou v úvodních lednových hodinách o těchto pravidlech poučeni. Děkujeme za pochopení.

Podchod u Rozmarýna vyzdoben návrhy našich žáků

Železniční podchod u restaurace Rozmarýn byl vyzdoben podle grafických návrhů žáků výtvarného oboru pod vedením ped. Toma Šmilauera. Panu učiteli i žákům děkujeme za nápaditý způsob skvělé prezentace naší školy!

PODCHOD U ROZMARÝNA

Podzimní prázdniny – 26.-27. října

Výuka hudební nauky 4. října odpadá

Výuka hudební nauky a PHV ve středu 4. října z důvodu účasti na školení ped. Jany Petráškové odpadá.

Ředitelské volno – 29. září 2023

Úplata za vzdělávání

Platební údaje pro platbu za 1. pololetí budou rozeslány v posledním zářijovém týdnu.

Informace na úvod školního roku

V týdnu od pondělí 4. září probíhá domluva rozvrhu a případně již individuální výuka v hudebním oboru. Kolektivní výuka ve všech oborech začíná
v týdnu od 11. září.

Ve středu 30. srpna byly zaslány zákonným zástupcům žáků přihlašovací údaje k elektronické žákovské knížce. Žádáme rodiče, aby v ŽK zkontrolovali a případně aktualizovali osobní údaje dítěte i sebe jako zákonného zástupce.

Přihlašování do hudební nauky bude spuštěno v el. ŽK v pátek 1. září v 10 hodin dopoledne.

ŠKOLNÍ ROK 2022/ 23

Krásné prázdniny

Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme příjemné prázdniny plné radosti a odpočinku a v září se opět těšíme na viděnou!

Rozvrhy na nový školní rok a elektronická žákovská knížka

Připravili jsme pro Vás rozvrh hromadných předmětů pro příští školní rok, který naleznete v rubrice Rozvrh hromadných předmětů. Zapisování do těchto předmětů ale bude možné až v posledním prázdninovém týdnu a bude mu předcházet zřízení elektronické žákovské knížky. Tedy ve zmíněném týdnu přijdou všem zákonným zástupcům žáků naší školy informační emaily s přístupovými kódy pro zřízení el. žákovské knížky, přes kterou pak bude možné se zapsat i do hromadných předmětů hudebního oboru.

Zádušní mše za Danuši Sommerovou

Ve čtvrtek 20. dubna od 10 hodin se koná v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně zádušní mše svatá za naši zesnulou kolegyni – paní Danuši Sommerovou.

Jarní prázdniny

13.-17. března neprobíhá výuka z důvodu jarních prázdnin.

Výtěžek Tříkrálového koncertu

S potěšením sdělujeme, že výtěžek letošního Tříkrálového koncertu, kterého se zúčastnil náš Dětský pěvecký sbor v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně, činil 6.109,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Pololetní předehrávky

V týdnu 16.-20. ledna se konají v hudebním oboru pololetní předehrávky, proto odpadají všechny kolektivní předměty hudebního oboru kromě PHV.

Novoroční pozdrav tanečního oboru naší ZUŠ

Novoroční pozdrav TO 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, pokoje a míru v novém roce 2023!

Ředitelské volno

V pátek 18. listopadu se nevyučuje z důvodu ředitelského volna.

Podzimní prázdniny

26.-28. října se na naší škole nevyučuje z důvodu podzimních prázdnin a státního svátku. V pondělí a úterý (24.-25. 10.) výuka probíhá normálně.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Domluva rozvrhu v jednotlivých oborech bude probíhat 1. a 2. září v odpoledních hodinách, o přesném termínu budou své žáky informovat jejich pedagogové.
Výuka individuálních předmětů začíná 5. září.
Výuka hromadných předmětů začíná 12. září.

Nadále žádáme rodiče, aby se v budovách školy pokud možno nepohybovali – vstup do budovy bude umožněn pouze po domluvě s vyučujícím a to pouze
v případě, že to dovolí epidemiologická situace (zejména jde-li o přípravku
v tanečním oboru a individuální výuku v hudebním oboru).
Děkujeme za pochopení!

ŠKOLNÍ ROK  2021/ 2022

Zrušení výuky hromadných předmětů HO

V týdnech 30. 5.-10. 6. nebude probíhat výuka hromadných předmětů hudebního oboru – hudebních nauk, seminářů a instrumentálního souboru. Důvodem je konání postupových a přijímacích zkoušek. Výuka v ostatních oborech bude probíhat normálně.


Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů proběhnou v týdnu 6.-10. června. Přihlásit ke zkoušce se můžete na našich webových stránkách v záložce Přijímací zkoušky.


Pro nový školní rok 2022/ 23 nabízíme volná místa pro přijetí žáků oboru Hra na varhany, předpokladem je klavírní průprava.

Od března zase koncertujeme!

S radostí oznamujeme, že od března obnovujeme konání tradičních prezenčních koncertů, a to v novém sále školy, v budově u Koruny, nám. Osvoboditelů 1740/ 17. Těšíme se na opětovná setkávání s Vámi v přítomnosti živé hudby! Program naleznete v záložce Koncerty a akce školy.


Jarní prázdniny

V týdnu 7.-11. března jsou jarní prázdniny, z toho důvodu odpadá veškerá výuka.


Pololetní předehrávky

V týdnu 17.-21. ledna probíhají na naší škole pololetní předehrávky. Z toho důvodu odpadá idndividuální i hromadná výuka hudebního oboru – PHV, hudební nauky, semináře, komorní a souborové hry.


Vzhledem k epidemiologickým opatřením a zrušeným koncertům a představením znovu otevíráme Koronakaranténní festival na našich webových stránkách, kde máte možnost sledovat vystoupení našich žáků.


Covidová opatření na naší škole

Vzhledem ke zvýšenému výskytu pozitivních žáků naší školy se ruší koncert Pódiová zkušenost ve středu 10. listopadu. S účinností od 9. listopadu přechází výuka tanečního oddělení na distanční formu. S účinností od 10. listopadu přechází výuka hudební nauky tříd ped. Jany Petráškové také na distanční formu.


Na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy vyhlašuji na dny 25.10. a 26.10. 2021 ředitelské volno. Aktuální dění sledujte na našich webových stránkách.
Pavel Motlík, ředitel školy

Od 11. října bude probíhat výuka hudební nauky, seminářů a LDO již
v nových prostorách
ZUŠ, tedy v areálu Fajn Nový Dvůr Koruna. Hudební nauka a semináře probíhají v učebně v prvním patře (levé dveře naproti schodišti), LDO dole v hlavním sále.


POZOR, ZMĚNA u výuky sborového zpěvu. Pěvecký sbor bude probíhat ve čtvrtek 14:15-15:45 v hlavní budově ve Zderazské ulici. První hodina začne 23. září.


Výuka hromadných předmětů (hudební nauka, přípravná hudební výchova, instrumentální soubor, semináře, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor) začne v týdnu od 20. září ještě stále ve starých prostorách Kulturního střediska U Koruny. O přesunu výuky do nových prostor Vás budeme aktuálně informovat.


Pondělí 27. září – ředitelské volno


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Výuka sborového zpěvu bude probíhat ve čtvrtek 15-16:30 v hlavní budově ve Zderazské. Sbor povede nová paní učitelka Linda Kunclová. Přihlašovat se můžete v sekci Hromadných předmětů, kde kliknete na Pěvecký sbor a zapíšete jméno dítěte do přihlašovací tabulky. Výuka bude začínat také až v týdnu od 20. září.

Individuální výuka hudebního oboru začne v týdnu od 6. září – domluva rozvrhu probíhá 1.-3. září telefonicky či osobně na základě dohody s pedagogem nástroje.

Výuka hromadných předmětů (hudební nauka, přípravná hudební výchova, instrumentální soubor, semináře, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor) začne vzhledem k probíhajícím dokončovacím stavebním pracím v nových prostorách pro výuku až v týdnu od 20. září.

Žádáme rodiče, aby vždy pečlivě zhodnotili zdravotní stav svého dítěte a v případě infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.

Vstup do budovy školy pro zákonné zástupce žáků a další osoby je omezen na nezbytně nutnou dobu (přítomnost v hodinách pouze u 1. a 2. roč.).

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). Pod pojmem dítě je myšleno dítě v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních. Jinými slovy – pokud např. žák nemůže mít respirátor, ale může mít roušku, musí používat roušku.