Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2022/ 23

PŘÍPRAVNÁ HUD. VÝCH :    Kč 258,-/měsíc    Kč 1 290,-/půlrok (2. pololetí)

PHV: výuka nástroje již od září (1. pol.) Kč 328,-/měsíc    Kč 1640,-/půlrok

HUDEBNÍ OBOR:         Kč 328,-/měsíc    Kč 1640,-/půlrok

HUDEBNÍ OBOR:         Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok (individuální – dvojice na 1 vyučovací hodinu)

KOMORNÍ HRA:          Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok

VÝTVARNÝ OBOR:      Kč 288,-/měsíc    Kč 1440,-/půlrok

LIT.-DRAM. VÝCH.:     Kč 288,-/měsíc    Kč 1440,-/půlrok

TANEČNÍ OBOR:         Kč 288,-/měsíc    Kč 1440,-/půlrok

SKUPINOVÉ VYUČ.:    Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok

PV–SBOROVÝ ZPĚV: Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok

STUDIUM DOSPĚLÝCH: Kč 1000,-/měs.     Kč 5000,-/půlrok

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2021/ 22

PŘÍPRAVNÁ HUD. VÝCH :    Kč 250,-/měsíc    Kč 1 250,-/půlrok (2. pololetí)

PHV: výuka nástroje již od září (1. pol.) Kč 320,-/měsíc    Kč 1600,-/půlrok

HUDEBNÍ OBOR:         Kč 320,-/měsíc    Kč 1600,-/půlrok

HUDEBNÍ OBOR:         Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok (individuální – dvojice na 1 vyučovací hodinu)

KOMORNÍ HRA:          Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok

VÝTVARNÝ OBOR:      Kč 280,-/měsíc    Kč 1400,-/půlrok

LIT.-DRAM. VÝCH.:     Kč 280,-/měsíc    Kč 1400,-/půlrok

TANEČNÍ OBOR:         Kč 280,-/měsíc    Kč 1400,-/půlrok

SKUPINOVÉ VYUČ.:    Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok

PV–SBOROVÝ ZPĚV: Kč 270,-/měsíc    Kč 1350,-/půlrok

STUDIUM DOSPĚLÝCH: Kč 1000,-/měs.     Kč 5000,-/půlrok

Vnitřní předpis o úhradě za zapůjčení hudebního nástroje

Výše úhrady činí 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

Do konce září se vybírá půjčovné ve výši 400,- Kč (období září-prosinec).

Do konce ledna se vybírá půjčovné ve výši 800,- Kč (období leden-srpen).

Pokud žák vrátí zapůjčený nástroj dříve, může požádat o vrácení adekvátní částky půjčovného.