Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Rozvrh hromadných předmětů

Rozvrh hromadných předmětů

Školní rok 2023/ 24

Připravili jsme pro Vás rozvrh hromadných předmětů pro příští školní rok. Zapisování do těchto předmětů ale bude možné až v posledním prázdninovém týdnu a bude mu předcházet zřízení elektronické žákovské knížky. Tedy ve zmíněném týdnu přijdou všem zákonným zástupcům žáků naší školy informační emaily s přístupovými kódy pro zřízení el. žákovské knížky, přes kterou pak bude možné se zapsat i do hromadných předmětů hudebního oboru.

Pondělí – vyučující ped. Ivana Bažantová

15:00 – 15:45                        HN 3. A

15:50  – 16:35                       HN 4. A

16:45 –  17:30                       HN 5. A

17.35 – 18:00                        Individuální HN

18:05 – 18:50                        Seminář populární hudby (ped. M. Bělohoubek)

Úterý – vyučující ped. Jana Petrášková

14:30 –  15:15                         HN 2. A

15:20 –  16:05                         HN 1. A

16:10 –  16:55                         HN 3. B

17:00 –  18:30                         Instrumentální soubor (v sále ZUŠ)

Středa – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         HN 2. B

14:50 –  15:35                         HN 1. B

15:40 –  17:10                         PHV

Čtvrtek – vyučující ped. Ivana Bažantová

15:15  –  16:00                        HN 4. B

16:10  –  16:55                        HN 5. B

17:05  –  17:50                        Seminář svět hudby

18:00  –  18:25                       Individuální HN

Seminář EKNúterý 16:10-16:55 (sál ZUŠ) – vyučující ped Pavel Kolář

Pěvecký sbor – čtvrtek 14:15-15:45 (hlavní budova ve Zderazské) – vyučující ped. Linda Kunclová

Kytarový soubor – čtvrtek 18:15-19:00 (sál ZUŠ) – vyučující ped. Matěj Rak

Školní rok 2022/ 23

Pondělí – vyučující ped. Ivana Bažantová

14:20 – 15:05                         3. A

15:10  –  15:55                        4. A

16:00 –   16:45                        4. B

16:50 –  17:35                         5. A

17.40 – 18:05                         Individuální nauka

18:05 – 18:50                         Seminář populární hudby (ped. Martin Bělohoubek)

Úterý – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. A

14:50 –  15:35                         1. A

15:40 –  16:25                         3. B

16:30 –  18:00                         Instrumentální soubor

Středa – vyučující ped. Jana Petrášková

14:00 –  14:45                         2. B

14:50 –  15:35                         1. B

15:40 –  17:10                         PHV

Čtvrtek – vyučující ped. Ivana Bažantová

15:15  –  16:00                        4. C

16:10  –  16:55                        5. B

17:05  –  17:50                        Seminář svět hudby

18:00  –  18:25                        Individuální nauka


Školní rok 2021/ 22

Od září 2021 zařazujeme do našeho školního vzdělávacího programu nový předmět, kterým je Seminář Svět hudby. Seminář je určen starším žákům, kteří ukončili docházku do hudební nauky a chtěli by si dále rozvíjet své poznatky na poli hudby. Mohou ho však navštěvovat i žáci od 4. či 5. ročníku (dle ŠVP), kteří mají povinnost navštěvovat komorní/ souborovou hru či semináře a kteří mají tak výběr rozšířený o tento nový seminář.

Stručná informace k náplni Semináře Svět hudby:

  • Poslechy hudby klasické, lidové, jazzové, mimoevropské
  • Náměty hudby – příroda, historie, pohádka, postavy, aj.
  • Čtení o hudbě
  • Fantazie a řád v hudebním myšlení (napříč slohy + 20. Století)
  • Poznávání hudebních nástrojů zblízka – prezentace studentů konzervatoře
  • Práce se skladbou, kterou hrajete – její druh, podobné skladby,  info o autorovi aj.
  • Vytváření vlastních melodií či rytmů
  • Rozvíjení  vnímání a úsudku v hudbě
  • Kvízy a hádanky
  • Exkurze

Vyučující: MgA. Ivana Bažantová